Thanh lý dự án, chấm dứt hợp đồng thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày hỏi:29/11/2018

Tôi có thắc mắc về vấn đề này mong được Ban tư vấn giải đáp giúp. Cụ thể cho tôi hỏi thanh lý dự án, chấm dứt hợp đồng thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo được quy định như thế nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban tư vấn. Cảm ơn!

Kim Anh - Tiền Giang

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thanh lý dự án, chấm dứt hợp đồng thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo
   (ảnh minh họa)
  • Thanh lý dự án, chấm dứt hợp đồng thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo được quy định tại Điều 24 Quy định quản lý dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ được ban hành kèm theo Thông tư 02/2018/TT-BGDĐT, cụ thể:

   1. Việc thanh lý dự án được tiến hành nếu có một trong các trường hợp sau:

   a) Có văn bản đề nghị thanh lý của tổ chức chủ trì dự án;

   b) Có kết luận kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị thanh lý;

   c) Có kết quả đánh giá của Hội đồng đánh giá cấp cơ sở mức “không đạt”;

   d) Thời gian thực hiện đã quá 6 tháng mà không có lý do.

   2. Hội đồng thanh lý dự án do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập, gồm 07 hoặc 09 thành viên, trong đó có chủ tịch, thư ký và các ủy viên. Thành viên Hội đồng là đại diện của cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, kế hoạch - tài chính, đại diện tổ chức chủ trì dự án, cá nhân, đơn vị cấp kinh phí thực hiện dự án, các nhà khoa học thuộc lĩnh vực nghiên cứu của dự án (Mẫu II-4 và II-5 Phụ lục).

   3. Căn cứ kết quả họp Hội đồng thanh lý dự án, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giao thủ trưởng tổ chức chủ trì dự án ký Biên bản thanh lý hợp đồng thực hiện dự án với chủ nhiệm dự án (Mẫu III-8 Phụ lục).

   4. Đối với dự án sử dụng nguồn ngoài ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giao thủ trưởng tổ chức chủ trì dự án hoặc tổ chức cấp kinh phí thành lập và tổ chức họp Hội đồng thanh lý dự án.

   Trên đây là tư vấn về thanh lý dự án, chấm dứt hợp đồng thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Để biết thêm thông tin chi tiết bạn hãy tham khảo tại Thông tư 02/2018/TT-BGDĐT. Mong rằng những tư vấn của chúng tôi sẽ giúp giải đáp được những vướng mắc của bạn.

   Chúc sức khỏe và thành công!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn