Thành viên Ban coi thi, chấm thi cấp chứng nhận thuyền viên bị cấm coi thi 06 tháng đối với những hành vi nào?

Ngày hỏi:01/11/2019

Xin chào, tôi đang tìm hiểu các quy định về cấp chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền viên. Cho tôi hỏi theo quy định mới hiện nay thì thành viên Ban coi thi, chấm thi cấp chứng nhận thuyền viên bị cấm coi thi 06 tháng đối với những hành vi nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 Thông tư 40/2019/TT-BGTVT (có hiệu lực ngày 01/01/2020) thì Không được thực hiện coi thi, chấm thi, coi kiểm tra, chấm kiểm tra trong thời hạn 06 tháng khi vi phạm một trong các quy định dưới đây:

   - Không báo cáo Trưởng ban coi thi, chấm thi, coi kiểm tra, chấm kiểm tra đề nghị Hội đồng thi, kiểm tra điều chỉnh kịp thời khi phát hiện sai sót trong đề thi, kiểm tra;

   - Coi thi, chấm thi, coi kiểm tra, chấm kiểm tra không bảo đảm nguyên tắc mỗi môn thi, kiểm tra phải có tối thiểu 02 thành viên;

   - Trợ giúp thí sinh dưới mọi hình thức;

   - Để xảy ra xô xát, va chạm, tai nạn trong khi coi thi, chấm thi, coi kiểm tra, chấm kiểm tra do nguyên nhân chủ quan;

   - Không tập hợp kết quả chấm thi, kiểm tra và bàn giao cho thư ký Hội đồng thi, kiểm tra;

   - Bị xử lý vi phạm theo quy định tại khoản 1 Điều này 02 (hai) lần trong thời gian 12 tháng.

   Trên đây là quy định về những hành vi thành viên Ban coi thi, chấm thi cấp chứng nhận thuyền viên bị cấm coi thi 06 tháng.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn