Thành viên góp vốn đầu tư xây dựng trường đại học tư thục được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:26/10/2017

Thành viên góp vốn đầu tư xây dựng trường đại học tư thục được quy định như thế nào? Chào các anh/chị trong Ban biên tập. Em đang là sinh viên trường Đại học Sài Gòn, hiện tại em đang muốn tìm hiểu về những quy định liên quan đến việc tổ chức và quản lý của trường Đại học tư thục. Tuy nhiên, không phải là người rành luật nên em gặp khá nhiều khó khăn trong quá trình nghiên cứu. Vì vậy, em có câu hỏi này mong nhận được sự tư vấn của Quý ban biên tập. Nội dung thắc mắc như sau: Thành viên góp vốn đầu tư xây dựng trường đại học tư thục được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong sớm nhận được câu trả lời từ Ban biên tập! Em chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe anh/chị rất nhiều.

Minh Vũ (vu***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thành viên góp vốn đầu tư xây dựng trường đại học tư thục được quy định tại Điều 23 Điều lệ trường Đại học ban hành kèm theo Quyết định 70/2014/QĐ-TTg như sau:

   1. Thành viên góp vốn là tổ chức hoặc cá nhân góp vốn đầu tư xây dựng trường.

   2. Thành viên góp vốn có các quyền sau đây:

   a) Được tham dự và phát biểu trong các cuộc họp của đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền tương ứng với phần vốn góp đang sở hữu;

   b) Được chia lợi nhuận hàng năm tương ứng với tỷ lệ vốn góp trong vốn điều lệ của trường theo mức quy định trong báo cáo tài chính hàng năm của trường;

   c) Được ưu tiên góp thêm vốn khi nhà trường tăng vốn điều lệ; được ưu tiên mua lại phần vốn chuyển nhượng tương ứng với tỷ lệ vốn góp của mình;

   d) Được ưu tiên việc làm, công việc quản lý phù hợp với năng lực cá nhân theo quy định của pháp luật và quy định của nhà trường;

   đ) Được định đoạt phần vốn góp của mình bằng cách chuyển nhượng, để thừa kế, hiến tặng theo quy định của pháp luật và quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường; trường hợp chết hoặc bị Tòa tuyên bố là đã chết thì người thừa kế thay thế thành viên đã chết trở thành thành viên góp vốn của trường;

   e) Được cung cấp báo cáo tài chính hàng năm của trường; có quyền yêu cầu Chủ tịch hội đồng quản trị cung cấp đầy đủ và trung thực các thông tin về tình hình và kết quả hoạt động của nhà trường; cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số vốn góp được xem xét và trích lục sổ biên bản, nghị quyết của hội đồng quản trị, các báo cáo tài chính, báo cáo của ban kiểm soát và tài liệu khác của nhà trường theo quy định tại quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường;

   g) Được chia một phần giá trị tài sản còn lại của trường trong số tài sản thuộc sở hữu chung hợp nhất có thể phân chia tương ứng với tỷ lệ vốn góp trong vốn điều lệ của trường khi trường bị giải thể;

   h) Các quyền khác theo quy định của pháp luật và quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường.

   3. Thành viên góp vốn có các nghĩa vụ sau đây:

   a) Thanh toán đủ số vốn góp đã cam kết trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày chủ trương thành lập trường được phê duyệt; chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của trường trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào trường;

   b) Tuân thủ quy chế và các quy định quản lý nội bộ của nhà trường;

   c) Chấp hành quyết nghị, quyết định của đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị;

   d) Các nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật và quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường.

   Trên đây là nội dung tư vấn về thành viên góp vốn đầu tư xây dựng trường đại học tư thục. Để có thể hiểu chi tiết hơn về quy định này bạn vui lòng tham khảo thêm tại Quyết định 70/2014/QĐ-TTg.

   Trân trọng thông tin đến bạn!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn