Thành viên tổ văn phòng trường THCS có được tham gia đánh giá, xếp loại viên chức không?

Ngày hỏi:07/11/2020

Cho mình hỏi mình làm kế toán, là thành viên trong tổ văn phòng trường THCS Huỳnh Thúc Kháng. Không rõ mình có được đóng góp ý kiến, tham gia đánh giá, xếp loại viên chức hay không vậy? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 2 Điều 15 Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT quy định về nhiệm vụ của tổ văn phòng như sau:

   - Căn cứ kế hoạch giáo dục của nhà trường, xây dựng, giải trình và quyết định kế hoạch hoạt động của tổ văn phòng theo tuần, tháng, học kỳ, năm học.

   - Giúp hiệu trưởng thực hiện công tác văn thư, nhiệm vụ quản lý tài chính, tài sản, thống kê và bảo vệ trong nhà trường theo quy định.

   - Tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo kế hoạch của tổ văn phòng và của nhà trường.

   - Tham gia đánh giá, xếp loại viên chức, người lao động.

   - Quản lý, lưu trữ hồ sơ của trường.

   - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi hiệu trưởng phân công.

   Căn cứ quy định nêu trên thì Tổ văn phòng trường THCS có nhiệm vụ tham gia đánh giá xếp loại viên chức. Do đó bạn là thành viên của Tổ văn phòng nên cũng thực hiện nhiệm vụ này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn