Thời điểm và thời gian công khai thông tin để thực hiện dân chủ trong trong hoạt động cơ sở giáo dục

Ngày hỏi:22/05/2020

Theo quy định mới của Bộ Giáo dục Đào tạo thì thời điểm và thời gian công khai thông tin để thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ sở giáo dục được quy định như thế nào? Mong được giải đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thời điểm và thời gian công khai thông tin để thực hiện dân chủ trong trong hoạt động cơ sở giáo dục
   (ảnh minh họa)
  • Theo Khoản 2 Điều 10 Thông tư 11/2020/TT-BGDĐT (Có hiệu lực từ 01/07/2020) quy định thời điểm và thời gian công khai thông tin để thực hiện dân chủ trong trong hoạt động cơ sở giáo dục, cụ thể như sau:

   - Đối với các những việc phải công khai cho nhà giáo, cán bộ quản lý và người lao động được biết: chậm nhất 03 ngày làm việc. Trường hợp đặc biệt không quá 05 ngày kể từ ngày văn bản có nội dung về các việc phải công khai được ban hành hoặc kể từ ngày nhận được văn bản của cơ quan, đơn vị cấp trên, trừ những tài liệu mật theo quy định của pháp luật và trường hợp sử dụng hình thức thông báo tại hội nghị nhà giáo, cán bộ quản lý và người lao động. Đối với văn bản niêm yết tại trụ sở của cơ sở giáo dục thì phải thực hiện niêm yết ít nhất 30 ngày liên tục kể từ ngày niêm yết;

   - Các quy định liên quan đến việc học tập của người học phải được cơ sở giáo dục công khai vào tháng 6 hằng năm, đảm bảo đầy đủ, chính xác và kịp thời trước khi khai giảng năm học mới hoặc khi có thay đổi nội dung liên quan.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn