Thời gian đào tạo các trình độ của giáo dục đại học được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:29/11/2016

Thời gian đào tạo các trình độ của giáo dục đại học được quy định như thế nào? Và được quy định cụ thể ở đâu? Xin chào Ban biên tập, tôi tên là Trần Thanh Mai (email: mai***@gmail.com, ở Ninh Bình). Tôi có con chuẩn bị thi đại học vào năm tới nên tôi muốn tìm hiểu về giáo dục đại học. Tôi thắc mắc: thời gian đào tạo ở đại học quy định ra sao? Xin Ban biên tập tư vấn giúp, chân thành cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thời gian đào tạo các trình độ của giáo dục đại học đã được quy định cụ thể tại Điều 35 Luật Giáo dục đại học 2012.

   Theo đó, thời gian đào tạo các trình độ của giáo dục đại học được quy định như sau:

   1. Thời gian đào tạo các trình độ của giáo dục đại học thực hiện theo hình thức giáo dục chính quy quy định tại Điều 38 của Luật giáo dục.

   2. Thời gian đào tạo theo tín chỉ được xác định trên cơ sở số học phần và khối lượng tín chỉ tích lũy quy định cho từng chương trình và trình độ đào tạo.

   Hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học quyết định số học phần và khối lượng tín chỉ tích lũy cho từng chương trình và trình độ đào tạo.

   3. Thời gian đào tạo mỗi trình độ của giáo dục đại học thực hiện theo hình thức giáo dục thường xuyên dài hơn ít nhất là một học kỳ so với thời gian đào tạo theo hình thức giáo dục chính quy.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về thời gian đào tạo các trình độ của giáo dục đại học. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Luật Giáo dục đại học 2012.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn