Thời gian đào tạo thạc sĩ luật

Ngày hỏi:10/01/2020

Cho tôi hỏi: Tôi muốn học lên thạc sĩ luật nhưng không biết thời gian đào tạo thạc sĩ trong trường hợp của tôi là bao lâu? Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 3 Điều 3 Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT quy định thời gian đào tạo trình độ thạc sĩ từ một đến hai năm học. Cụ thể:

   - Tối thiểu 1 năm học đối với những ngành, chuyên ngành mà ở trình độ đại học có thời gian đào tạo từ 5 năm học trở lên và khối lượng kiến thức tích lũy được từ 150 tín chỉ trở lên;

   - Từ một năm rưỡi đến hai năm học đối với những ngành, chuyên ngành không thuộc quy định tại Điểm a, Khoản này;

   - Căn cứ vào quy định về chương trình đào tạo tại Khoản 3, Điều 20 Quy chế này, thủ trưởng cơ sở đào tạo quy định cụ thể thời gian đào tạo, việc kéo dài thời gian đào tạo phù hợp với từng ngành, chuyên ngành đào tạo. Thời gian đào tạo kéo dài không được quá hai năm so với thời gian quy định tại Điểm a, b Khoản này.

   Như vậy, tùy thuộc vào chuyên ngành bạn học ở trình độ đại học thì thời gian học thạc sĩ sẽ khác nhau. Bạn căn cứ vào quy định này, đối chiếu với chuyên ngành luật của bạn ở trình độ đại học đào tạo trong bao lâu để xác định thời gian học thạc sĩ.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn