Thời gian đề xuất chỉ tiêu cử tuyển là bao lâu?

Ngày hỏi:05/01/2021

Xin hỏi, chỉ tiêu cử tuyển sẽ được đề xuất vào tháng mấy trong năm vậy anh chị? Nhờ hỗ trợ theo quy định mới.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 4 Điều 7 Nghị định 141/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 23/01/2021) quy định về đề xuất chỉ tiêu cử tuyển như sau:

   Hằng năm, trong thời hạn tháng 5, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình đề nghị phê duyệt chỉ tiêu cử tuyển theo ngành nghề đào tạo trình độ đại học, cao đẳng sư phạm với Bộ Giáo dục và Đào tạo; chỉ tiêu cử tuyển theo ngành nghề đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định này).

   Như vậy, hằng năm trong thời hạn tháng 5 thì chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh sẽ đề nghị phê duyệt chỉ tiêu cử tuyển.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn