Thời gian không được tính hưởng phụ cấp thâm niên

Ngày hỏi:06/10/2012

Ông Trần Doãn Quyên (tỉnh Bắc Kạn) ký hợp đồng không xác định thời hạn với trường Chính trị tỉnh vào tháng 1/2002, hưởng 25% phụ cấp đứng lớp. Ngày 1/3/2003, ông Quyên được tuyển dụng vào biên chế, tập sự 1 năm. Ông Quyên hỏi, thời gian giảng dạy hợp đồng và thời gian tập sự ông có được tính hưởng phụ cấp thâm niên không? Về trường hợp của ông Quyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn cho biết, ông Quyên được tuyển dụng ngày 1/3/2003 theo Quyết định số 286-QĐ/TC ngày 6/3/2003 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Kạn, thời gian tập sự là 12 tháng. Ông Quyên được công nhận hết thời gian tập sự theo Quyết định số 509-QĐ/TC ngày 28/6/2004 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Kạn. Khi đơn vị chủ quản triển khai xét duyệt phụ cấp thâm niên nhà giáo, đơn vị đã yêu cầu ông Quyên xuất trình Hợp đồng lao động trong thời gian trước khi được tuyển dụng (từ tháng 1/2002 đến tháng 2/2003) nhưng ông Quyên không có hợp đồng đã được ký để xuất trình, do vậy đơn vị chủ quản không đủ cơ sở pháp lý để xét duyệt phụ cấp thâm niên nhà giáo cho ông Quyên.

  Nội dung này được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn tư vấn như sau:

  • Theo mục a điểm 3 Điều 2 Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo thì thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên là thời gian tập sự, thử việc hoặc thời gian làm việc lần đầu. Do đó, thời gian tập sự ông Quyên không được tính thời thời gian để hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo.

   Về thời gian giảng dạy hợp đồng (từ tháng 1/2002 đến tháng 3/2003), ông Quyên không xuất trình được hợp đồng đã ký thì thời gian này là thời gian hợp đồng làm việc lần đầu nên ông Quyên cũng không được tính để hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn