Thời gian làm việc của giáo viên

Ngày hỏi:09/04/2013

Tôi muốn hỏi quy định về thời gian làm việc của giáo viên là tính 45 giờ (đối với 5 ngày/tuần) và 48 giờ (đối với 6 ngày/ tuần) trong một tuần, tương đương trung bình là 8 tiếng trong một ngày. Tôi muốn hỏi đối với giáo viên giảng dạy ở khối THCS chúng tôi thời gian làm 8 tiếng đó có tính cả thời gian soạn giáo án không? Hoặc thời gian soạn giáo án có được tính vào thời gian làm việc không? Tôi xin chân thành cảm ơn.

  Nội dung này được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh tư vấn như sau:


  • Căn cứ Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông có quy định rõ ràng thời gian làm việc, thời gian nghỉ hằng năm của giáo viên (Điều 5). Do thời gian làm việc của giáo viên có tính đặc thù nghề nghiệp nên tại Điều 6 của Thông tư quy định rõ định mức tiết dạy của giáo viên phổ thông, trong đó quy định:
   Định mức tiết dạy là số tiết lý thuyết hoặc thực hành của mỗi giáo viên phải giảng dạy trong một tuần. Định mức tiết dạy của giáo viên tiểu học là 23 tiết, giáo viên trung học cơ sở là 19 tiết. Thông tư cũng quy định chế độ giảm định mức tiết dạy đối với giáo viên kiêm nhiệm các công việc chuyên môn.
   Như vậy, thời gian làm việc của giáo viên không tính đơn thuần theo giờ hành chính (8giờ/ngày) mà đã được tính theo định mức tiết dạy của người giáo viên. Định mức này đảm bảo cho người giáo viên hoàn thành nhiệm vụ quy định tại Điều lệ trường Tiểu học, Điều lệ Trường Trung học cơ sở, Trường Trung học phổ thông và Trường phổ thông có nhiều cấp học./.


  Nguồn:

  CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn