Thời gian nào không tính hưởng phụ cấp ưu đãi nghề?

Ngày hỏi:12/09/2014
Ông Hồ Đức Trọng (ductrong24@...) hỏi: Viên chức trong ngành giáo dục, y tế như giáo viên, bác sĩ… được cử đi học nâng cao trình độ, hoặc nghỉ hưởng Chế độ thai sản thì có được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề không?
  • Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội trả lời câu hỏi của ông Trọng như sau:

   Chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy

   Ngày 6/10/2005, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong cơ sở giáo dục công lập.

   Ngày 23/1/2006, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT- BGDĐT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 6/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập.

   Theo điểm b, khoản 2 Mục I Thông tư này, các nhà giáo không được tính hưởng phụ cấp ưu đãi trong các thời gian sau:

   - Thời gian đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài hưởng 40% tiền lương theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.

   - Thời gian đi công tác, học tập ở trong nước không tham gia giảng dạy liên tục trên 3 tháng.

   - Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 1 tháng trở lên.

   - Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của Điều lệ bảo hiểm xã hội hiện hành.

   - Thời gian bị đình chỉ giảng dạy.

   Chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề y tế

   Ngày 4/7/2011, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 56/2011/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập.

   Ngày 19/1/2012, Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2011/NĐ-CP. Theo Điều 3 của Thông tư này, thời gian không được tính hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề y tế gồm:

   - Thời gian đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài hưởng 40% tiền lương theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.

   - Thời gian đi học tập ở trong nước liên tục trên 3 tháng, không trực tiếp làm chuyên môn y tế theo nhiệm vụ được phân công đối với công chức, viên chức.

   - Thời gian nghỉ việc không hưởng lương liên tục từ 1 tháng trở lên.

   - Thời gian nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

   - Thời gian tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác hoặc đình chỉ làm chuyên môn y tế từ 1 tháng trở lên.

   - Thời gian được cơ quan có thẩm quyền điều động đi công tác, làm việc không trực tiếp làm chuyên môn y tế liên tục từ 1 tháng trở lên.

   Đề nghị ông Hồ Đức Trọng đối chiếu các quy định nêu trên vào từng đối tượng và trường hợp cụ thể để rõ.

   Luật sư Trần Văn Toàn
   Theo Chinhphu


  Nguồn:

  Báo Giáo dục & Thời đại
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Phụ cấp ưu đãi nghề
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn