Thời gian nghỉ sinh con có được tính vào thời gian tập sự không?

Ngày hỏi:09/12/2016

Căn cứ Thông tư 05/2016/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT thì thời gian thai sản không được tính vào thời gian tập sự áp dụng đối với giáo viên mầm non, trung học.... trừ (các trường cao đẳng nghề). Vậy giáo viên các trường cao đẳng nghề trong thời gian nghỉ thai sản có được tính vào thời gian tập sự không? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 1 Thông tư 05/2016/TT-BGDĐT quy định phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng như sau:

   "1. Thông tư này quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học, giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông công lập (gọi chung là giáo viên), giảng viên cao đẳng, giảng viên đại học công lập (gọi chung là giảng viên).

   2. Thông tư này áp dụng đối với người trúng tuyển làm giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, các trường chuyên biệt; người trúng tuyển làm giảng viên trong các trường cao đẳng (trừ trường cao đẳng nghề), trường đại học, học viện, đại học vùng, đại học quốc gia thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (gọi chung là cơ sở giáo dục).

   3. Các cơ sở giáo dục ngoài công lập căn cứ điều kiện thực tế của đơn vị, vận dụng các quy định tại văn bản này để thực hiện."

   Khoản 1 Điều 3 Thông tư 05/2016/TT-BGDĐT được điều chỉnh tại Điều 1 Quyết định 1268/QĐ-BGDĐT quy định những trường hợp đặc biệt về thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên như sau:

   "1. Thời gian nghỉ sinh con theo chế độ bảo hiểm xã hội và thời gian ốm đau từ 03 ngày trở lên, thời gian bị tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác theo quy định của pháp luật không được tính vào thời gian tập sự. Thời gian tiếp tục tập sự được thực hiện ngay sau khi người trúng tuyển đã hết thời gian nghỉ sinh con theo chế độ bảo hiểm xã hội; đã hết thời gian nghỉ ốm; hết thời gian bị tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác theo quy định của cơ quan có thẩm quyền

   2. Người trúng tuyển làm giáo viên, giảng viên đã thực hiện giảng dạy trong các cơ sở giáo dục phù hợp với vị trí việc làm được tuyển dụng từ đủ 12 tháng trở lên không phải thực hiện thời gian tập sự.

   3. Người trúng tuyển làm giảng viên có bằng tiến sĩ và đã tham gia giảng dạy trong thời gian làm nghiên cứu sinh thì được người đứng đầu cơ sở giáo dục xem xét rút ngắn thời gian tập sự.

   4. Người đứng đầu các cơ sở giáo dục quyết định thời điểm tiếp tục thực hiện tập sự đối với những trường hợp chưa đảm bảo đủ thời gian tập sự theo quy định được nêu tại Khoản 1 Điều này."

   Theo như bạn trình bày, hiện nay bạn là giáo viên dạy trong trường cao đẳng nghề thì không thuộc đối tượng áp dụng theo quy định tại Thông tư 05/2016/TT-BGDĐT.

   Khoản 3 Điều 20 Nghị định 29/2012/NĐ-CP quy định chế độ tập sự như sau: "3. Thời gian nghỉ sinh con theo chế độ bảo hiểm xã hội và thời gian ốm đau từ 03 ngày trở lên, thời gian bị tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác theo quy định của pháp luật không được tính vào thời gian tập sự."

   Như vậy, theo quy định thì thời gian nghỉ sinh con theo chế độ bảo hiểm xã hội từ 03 ngày trở lên không được tính vào thời gian tập sự. Do đó, bạn đang là giáo viên dạy trường cao đẳng nghề, đang nghỉ chế độ thai sản thì thời gian nghỉ thai sản không tính vào thời gian tập sự của bạn.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về tính thời gian tập sự khi nghỉ sinh con. Bạn nên tham khảo chi tiết Thông tư 05/2016/TT-BGDĐT để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn