thời gian thi công chức ngành sư phạm năm 2016 của đà nẵng ?

Ngày hỏi:06/04/2016
Chào anh,chị! cho em hỏi thời gian thi công chức ngành sư phạm năm 2016 của đà nẵng là khi nào vậy ạ! và điều kiện để thi công chức là gì?

  Nội dung này được Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điểm a, Khoản 4, Điều 24 Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định phân cấp về quản lý tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc, vị trí việc làm, viên chức và người lao động trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng quản lý quy định: “Giám đốc Sở, Chủ tịch UBND quận, huyện hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc xây dựng kế hoạch tuyển dụng và tổ chức tuyển dụng theo kế hoạch đã được duyệt”. Trước mỗi đợt tuyển dụng, từng cơ quan, đơn vị sẽ thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và niêm yết tại trụ sở. Do vậy, đề nghị bà theo dõi để được biết thông tin cụ thể.


  Nguồn:

  Website Sở Nội vụ thành phố Đà nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn