Thời hạn công bố đề án tuyển sinh của các trường đại học ngành giáo dục mầm non

Ngày hỏi:22/05/2020

Em là học sinh lớp 12, sắp tới sẽ thi tốt nghiệp và vào đại học ngành giáo dục mầm non, em có thắc mắc là các trường đại học sẽ phải công bố đề án tuyển sinh vào thời gian nào để chúng em theo dõi và nộp hồ sơ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 3 Điều 2 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 09/2020/TT-BGDĐT (Có hiệu lực ngày 22/06/2020) quy định:

   Tất cả các trường đều phải xây dựng và công khai Đề án tuyển sinh các hình thức đào tạo trên trang thông tin điện tử của trường trước 15 ngày tính đến ngày thí sinh bắt đầu đăng ký xét tuyển và chịu trách nhiệm giải trình về các nội dung của Đề án với Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), cơ quan có thẩm quyền và các bên liên quan theo quy định và theo yêu cầu; chịu trách nhiệm trước pháp luật về điều kiện tuyển sinh, các điều kiện đảm bảo chất lượng, tính đầy đủ, chính xác của các nội dung trong đề án; gửi Đề án về Bộ GDĐT ngay sau khi đăng trên trang thông tin điện tử của trường.

   - Đối với tuyển sinh đợt 1 cho hình thức đào tạo chính quy, công tác tuyển sinh theo lịch tuyển sinh do Bộ GDĐT quy định;

   - Đối với tuyển sinh cho hình thức đào tạo khác, các trường có thể điều chỉnh Đề án tuyển sinh trước ít nhất 45 ngày khi thí sinh bắt đầu đăng ký dự tuyển.

   => Như vậy, các trường đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non phải công khai đề án tuyển sinh trước trước 15 ngày tính đến ngày thí sinh bắt đầu đăng ký xét tuyển.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ!

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn