Thôi hưởng phụ cấp thu hút kể từ tháng sau liền kề với tháng có quyết định về vùng thuận lợi

Tôi được điều động, luân chuyển từ vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn về vùng thuận lợi để dạy học. Tôi mới hưởng phụ cấp thu hút được 2 năm. Vậy tôi có tiếp tục được hưởng phụ cấp này đến khi đủ 5 năm không? – Lê Thị Lộc (leloc***@gmail.com).

  Nội dung này được Báo Giáo dục và Thời đại tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 1, 2 Điều 8 Văn bản hợp nhất số: 27/VBHN-BGDĐT ngày 23/12/2014 của Bộ GD&ĐT, quy định: Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục (thuộc địa phương hoặc từ địa phương khác đến) được điều động đến công tác hoặc hiện đang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Thời gian hưởng phụ cấp thu hút không quá 5 năm.

   Tuy nhiên, theo Khoản 2 Điều 2 Thông Thông tư liên tịch số: 35/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 19/9/2013, hướng dẫn một số điều của Nghị định số: 19/2013/NĐ-CP ngày 23/2/2013 của Chính phủ, có nêu:

   Trường hợp nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã được cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền quyết định luân chuyển công tác trở về nơi ở hoặc nơi làm việc cuối cùng trước khi luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thôi hưởng phụ cấp thu hút quy định tại Khoản 1 Điều này kể từ tháng sau liền kề với tháng có quyết định luân chuyển.

   Như vậy, theo quy định nêu trên và theo thư bạn viết, bạn đã được cấp có thẩm quyền quyết định, điều động luân chuyển từ vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn về vùng thuận lợi để dạy học, thì bạn sẽ thôi hưởng phụ cấp thu hút kể từ tháng sau liền kề với tháng có quyết định luân chuyển.


  Nguồn:

  Báo Giáo dục & Thời đại
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn