Thu hồi Chứng nhận cơ sở giáo dục đại học đạt chuẩn quốc gia được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:30/11/2016

Thu hồi Chứng nhận cơ sở giáo dục đại học đạt chuẩn quốc gia được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Em tên là Lê Thanh Thương (sđt: 01684*****), hiện đang là sinh viên năm 2 Trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Em được biết có những trường hợp Chứng nhận cơ sở giáo dục đại học đạt chuẩn quốc gia bị thu hồi. Vậy xin Ban biên tập tư vấn giúp em về những trường hợp này, chân thành cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trường hợp thu hồi Chứng nhận cơ sở giáo dục đại học đạt chuẩn quốc gia đã được quy định cụ thể tại Điều 8 Thông tư 24/2015/TT-BGDĐT Quy định chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học.

   Theo đó:

   1. Chứng nhận cơ sở giáo dục đại học đạt chuẩn quốc gia bị thu hồi trong các trường hợp sau:

   a) Cơ sở giáo dục đại học gian lận để được công nhận đạt chuẩn quốc gia;

   b) Cơ sở giáo dục đại học không còn đáp ứng điều kiện quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 6 của Thông tư này trong thời gian Chứng nhận cơ sở giáo dục đại học đạt chuẩn quốc gia còn hiệu lực qua các đợt kiểm tra định kỳ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   2. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thu hồi Chứng nhận cơ sở giáo dục đại học đạt chuẩn quốc gia.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về trường hợp thu hồi Chứng nhận cơ sở giáo dục đại học đạt chuẩn quốc gia. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Thông tư 24/2015/TT-BGDĐT.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn