Thực tập cuối khóa, làm đồ án hoặc khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên đại học, cao đẳng được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:24/11/2016

Thực tập cuối khóa, làm đồ án hoặc khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên đại học, cao đẳng được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Em hiện đang là sinh viên đại học. Em có một thắc mắc kính mong được Ban biên tập tư vấn. Thực tập cuối khóa, làm đồ án hoặc khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên đại học, cao đẳng được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong Ban biên tập tư vấn giúp em. Em xin chân thành cám ơn! Duy Vũ (duy.vu****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thực tập cuối khóa, làm đồ án hoặc khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên đại học, cao đẳng được quy định tại Điều 24 Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định 43/2007/QĐ-BGDĐT như sau:

   1. Đầu học kỳ cuối khóa, các sinh viên được đăng ký làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp hoặc học thêm một số học phần chuyên môn được quy định như sau:

   a) Làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp: áp dụng cho sinh viên đạt mức quy định của trường. Đồ án, khóa luận tốt nghiệp là học phần có khối lượng không quá 14 tín chỉ cho trình độ đại học và 5 tín chỉ cho trình độ cao đẳng. Hiệu trưởng quy định khối lượng cụ thể phù hợp với yêu cầu đào tạo của trường;

   b) Học và thi một số học phần chuyên môn: sinh viên không được giao làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp phải đăng ký học thêm một số học phần chuyên môn, nếu chưa tích lũy đủ số tín chỉ quy định cho chương trình.

   2. Tùy theo điều kiện của trường và đặc thù của từng ngành đào tạo, Hiệu trưởng quy định:

   a) Các điều kiện để sinh viên được đăng ký làm đồ án hoặc khóa luận tốt nghiệp;

   b) Hình thức và thời gian làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp;

   c) Hình thức chấm đồ án, khóa luận tốt nghiệp;

   d) Nhiệm vụ của giảng viên hướng dẫn; trách nhiệm của bộ môn và khoa đối với sinh viên trong thời gian làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp.

   3. Đối với một số ngành đào tạo đòi hỏi phải dành nhiều thời gian cho thí nghiệm hoặc khảo sát để sinh viên hoàn thành đồ án, khóa luận tốt nghiệp, trường có thể bố trí thời gian làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp kết hợp với thời gian thực tập chuyên môn cuối khóa.

   Trên đây là quy định về Thực tập cuối khóa, làm đồ án hoặc khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên đại học, cao đẳng. Để hiểu rõ hơn bạn vui lòng tham khảo thêm tại Quyết định 43/2007/QĐ-BGDĐT.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn