Tiền hỗ trợ giáo viên mầm non dạy lớp ghép ở xã đặc biệt khó khăn chi trả thế nào?

Ngày hỏi:25/11/2020

Tôi là giáo viên mầm non được hưởng chính sách đối với giáo viên mầm non dạy lớp ghép ở xã đặc biệt khó khăn. Xin hỏi tôi được hỗ trợ bao nhiêu tiền tháng và tiền này được trả như thế nào? Có tính để đóng BHXH không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1, 2 Điều 9 Nghị định 105/2020/NĐ-CP có quy định:

   Giáo viên mầm non dạy tại điểm lẻ của cơ sở giáo dục mầm non công lập ở xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ trực tiếp dạy 02 buổi/ngày tại các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo ghép từ hai độ tuổi trở lên sẽ được hưởng chính sách đối với giáo viên mầm non.

   Giáo viên mầm non thuộc đối tượng này, hàng tháng được hỗ trợ thêm một khoản bằng tiền là 450.000 đồng/tháng (bốn trăm năm mươi nghìn đồng một tháng). Thời gian hưởng hỗ trợ tính theo số tháng dạy thực tế, nhưng không quá 9 tháng/năm học.

   Tiền hỗ trợ được trả cùng với việc chi trả tiền lương của tháng và không dùng tính đóng hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

   Như vậy tiền hỗ trợ 450.000 đồng/tháng đối với giáo viên mầm non dạy tại điểm lẻ của cơ sở giáo dục mầm non công lập ở xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ trực tiếp dạy 02 buổi/ngày tại các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo ghép từ hai độ tuổi trở lên sẽ được trả cùng với việc chi trả tiền lương của tháng và không dùng tính đóng hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn