Tiếng Anh là môn học bắt buộc tại trường tiểu học?

Ngày hỏi:28/03/2016

Theo phản ánh của ông Phạm Minh Châu, một số giáo viên tiếng Anh bậc tiểu học tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An được UBND ký hợp đồng từ tháng 2/2004 đến nay hiện đã đạt trình độ B2 theo Đề án ngoại ngữ Quốc gia 2020 nhưng chỉ được nhận tiền lương do huyện chi trả từ tháng 2/2014-8/2014, những tháng sau đó do nhà trường chi trả. Trong khi đó, theo Quyết định của UBND huyện Quỳnh Lưu, các giáo viên nêu trên được hưởng tiền công 400.000 đồng/tháng và được hưởng 12 tháng/năm. Hiện nay, các trường thậm chí đã phải thu tiền từ việc học tăng buổi của phụ huynh học sinh để trả tiền cho giá viên dạy tiếng Anh. Ông Châu hỏi, môn tiếng Anh hiện nay đã trở thành môn bắt buộc tại trường tiểu học chưa hay còn là thí điểm? Giáo viên đạt chuẩn tham gia giảng dạy môn tiếng Anh được hưởng lương từ nguồn ngân sách nào?

  Nội dung này được UBND huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An tư vấn như sau:

  • Theo chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học (ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 5/5/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo), môn tiếng Anh được đưa vào dạy ở các trường tiểu học theo hình thức dạy học môn tự chọn. Vì vậy bộ môn tiếng Anh tới thời điểm hiện nay chưa phải là môn bắt buộc và cũng không có khái niệm môn học "thí điểm" như câu hỏi của ông Phạm Minh Châu nêu.

   Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT cũng quy định: "các trường, lớp dạy 2 buổi/ngày hoặc nhiều hơn 5 buổi/tuần và có đủ các điều kiện thì tổ chức dạy Ngoại ngữ, Tin học hoặc nội dung tự chọn của các môn học".

   Thực hiện Quyết định 5600/QĐ-UBND ngày 22/11/2010 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt kế hoạch dạy học ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2010 - 2020, huyện Quỳnh Lưu đã triển khai dạy chương trình Tiếng Anh thí điểm (ban hành theo Quyết định số 3321/QĐ-BGDĐT ngày 12/8/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) theo Đề án ngoại ngữ Quốc gia 2020 tại 21 trường tiểu học trên tổng số 39 trường tiểu học, phổ thông cơ sở.

   Theo quy định, giáo viên tham gia dạy chương trình tiếng Anh thí điểm phải đạt trình độ B2 (theo khung tham chiếu châu Âu). Về nguồn ngân sách trả lương, những giáo viên trong biên chế thì được hưởng lương từ nguồn ngân sách nhà nước. Đối với những trường chưa có biên chế giáo viên, môn tiếng Anh được dạy như là môn tự chọn vì vậy UBND huyện cho phép các trường ký hợp đồng với giáo viên và tiền công được lấy từ nguồn thu học phí dạy buổi 2 để trả cho người dạy.

   Hiện nay theo chỉ tiêu biên chế được UBND tỉnh Nghệ An giao, UBND huyện đã ra thông báo tuyển dụng 16 giáo viên tiếng Anh để bố trí giảng dạy tại các trường tiểu học. Những giáo viên đã hợp đồng dạy tự chọn nếu có đủ điều kiện theo quy định thì có thể nộp hồ sơ để tham gia xét tuyển.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn