Tiêu chí quản trị chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em của hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non

Ngày hỏi:21/12/2018

Tôi được biết để được bầu, bổ nhiệm chức vụ hiệu trưởng trường mầm non thì phải đáp ứng các tiêu chí theo quy định của pháp luật. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi:  Tiêu chí quản trị chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em của hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non được quy định giúp tôi?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tiêu chí quản trị chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em của hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non
   (ảnh minh họa)
  • Tiêu chí quản trị chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em của hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non quy định tại Khoản 8 Điều 5 Thông tư 25/2018/TT-BGDĐT ban hành Quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non, cụ thể như sau:

   - Mức đạt: Tổ chức xây dựng và thực hiện kế hoạch tự đánh giá chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em của nhà trường theo quy định;

   - Mức khá: Tổ chức xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em, khắc phục điểm yếu theo kết quả tự đánh giá của nhà trường;

   - Mức tốt: Tổ chức xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển chất lượng giáo dục bền vững; hỗ trợ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non về quản trị đảm bảo chất lượng giáo dục nhà trường.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn