Tiêu chí quản trị tổ chức, hành chính nhà trường của hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non

Ngày hỏi:18/12/2018

Bên cạnh đáp ứng các yêu cầu về kiến thức chuyên môn thì hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non cũng phải đáp ứng các tiêu chí khác về quản trị nhà trường. Liên quan đến vấn đề này Ban biên tập cho tôi hỏi: Tiêu chí quản trị tổ chức, hành chính nhà trường của hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tiêu chí quản trị tổ chức, hành chính nhà trường của hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non quy định tại Khoản 5 Điều 5 Thông tư 25/2018/TT-BGDĐT ban hành Quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non, cụ thể như sau:

   - Mức đạt: Tổ chức xây dựng và thực hiện các quy định cụ thể về tổ chức, hành chính trong nhà trường; thực hiện phân công, phối hợp giữa các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các bộ phận khác thực hiện nhiệm vụ theo quy định;

   - Mức khá: Sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả; phân cấp, ủy quyền cho các bộ phận, cá nhân trong nhà trường để thực hiện tốt nhiệm vụ;

   - Mức tốt: Tin học hóa các hoạt động quản trị tổ chức, hành chính của trường; hỗ trợ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non về quản trị tổ chức, hành chính của nhà trường.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn