Tiêu chí tư tưởng đổi mới trong quản trị nhà trường của hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non

Ngày hỏi:19/12/2018

Tôi được biết để được bổ nhiệm làm hiệu trưởng trường mầm non thì người đó cũng phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật. Tôi có thắc măc sau mong sớm nhận phản hồi cụ thể: Tiêu chí tư tưởng đổi mới trong quản trị nhà trường của hiệu trưởng cơ sở giáo dục mần non được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tiêu chí tư tưởng đổi mới trong quản trị nhà trường của hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non được quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư 25/2018/TT-BGDĐT ban hành Quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non, cụ thể như sau:

   - Mức đạt: Có tư tưởng đổi mới trong quản trị nhà trường;

   - Mức khá: Lan tỏa tư tưởng đổi mới đến mọi thành viên trong nhà trường;

   - Mức tốt: Có ảnh hưởng tích cực đến cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non về tư tưởng đổi mới trong quản trị nhà trường.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn