Tiêu chí về điều kiện tiên quyết để đánh giá sách giáo khoa tiếng Anh giáo dục phổ thông được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:13/12/2016

Tôi tên là Hoàng Yến, địa chỉ mail hoangyen****@gmail.com, tôi muốn hỏi: Tiêu chí về điều kiện tiên quyết để đánh giá sách giáo khoa tiếng Anh giáo dục phổ thông được quy định như thế nào? Tôi có nghe qua các quy định về bộ tiêu chí đánh giá sách giáo khoa tiếng Anh giáo dục phổ thông, do một phần công việc của tôi liên quan tới nội dung này nên tôi cũng khá thắc mắc. Cho tôi hỏi pháp luật quy định về vấn đề nêu trên như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp tôi. Xin cám ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tiêu chí về điều kiện tiên quyết để đánh giá sách giáo khoa tiếng Anh giáo dục phổ thông được hướng dẫn tại Điều 5 Thông tư 31/2015/TT-BGDĐT quy định bộ tiêu chí đánh giá sách giáo khoa tiếng Anh giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, bao gồm:

   Tiêu chí 1: Sách không trái với văn hóa, lịch sử, địa lí, đạo lí và thuần phong mĩ tục Việt Nam; phù hợp với xu hướng hội nhập quốc tế.

   Tiêu chí 2: Sách không ảnh hưởng tiêu cực đến tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, an ninh chính trị, trật tự xã hội và chủ quyền quốc gia.

   Tiêu chí 3: Sách không có những định kiến xã hội về giới tính, sắc tộc, tôn giáo, nghề nghiệp, địa vị xã hội, lứa tuổi.

   Tiêu chí 4: Sách tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam về xuất bản, giáo dục, bản quyền, sở hữu trí tuệ và các quy định khác có liên quan.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về tiêu chí điều kiện tiên quyết đánh giá sách giáo khoa tiếng Anh giáo dục phổ thông, được quy định tại Thông tư 31/2015/TT-BGDĐT. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn