Tiêu chí xác định đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:17/11/2016

Tiêu chí xác định đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ được quy định như thế nào? Bạn đọc Bình Nhi, địa chỉ mail binhnhi09****@gmail.com hỏi: Chào mọi người, em có một vấn đề hi vọng được các anh chị trong Thư ký luật giải đáp. Em hiện đang làm một nghiên cứu kỹ thuận ứng dụng, cấp bộ. Hiện em đang tìm hiểu một số quy định pháp luật về vấn đề này. Em muốn hỏi: Tiêu chí xác định đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ được quy định như thế nào? Văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp em. Trân trọng!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tiêu chí xác định đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ được hướng dẫn tại Điều 12 Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ ban hành kèm theo Thông tư 11/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Theo đó, các tiêu chí xác định đề tài cấp bộ bao gồm:

   1. Tính cấp thiết của đề tài.

   2. Định hướng mục tiêu nghiên cứu của đề tài.

   3. Nội dung nghiên cứu chính của đề tài.

   4. Khả năng không trùng lắp với các đề tài khoa học và công nghệ đã và đang thực hiện, các luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ đã bảo vệ.

   5. Dự kiến sản phẩm, địa chỉ ứng dụng, hiệu quả của đề tài.

   6. Dự kiến kinh phí thực hiện đề tài.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về tiêu chí xác định đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ, được quy định tại Thông tư 11/2016/TT-BGDĐT. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn