Tiêu chí xây dựng văn hóa nhà trường của hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non

Ngày hỏi:21/12/2018

Ban biên tập có nhận được thắc mắc của bạn Hoài Anh có mail là hoaianh***@gmail.com gửi về cho Ban biên tập. Mong sớm nhận được phản hồi. Cụ thể: Tiêu chí xây dựng văn hóa nhà trường của hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non được quy định như thế nào? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tiêu chí xây dựng văn hóa nhà trường của hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư 25/2018/TT-BGDĐT ban hành Quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non, cụ thể như sau:

   - Mức đạt: Tổ chức xây dựng và thực hiện nội quy, quy tắc ứng xử trong nhà trường theo quy định;

   - Mức khá: Xây dựng được các điển hình tiên tiến về thực hiện nội quy, quy tắc ứng xử; phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm nội quy của nhà trường;

   - Mức tốt: Tạo lập được môi trường nhà trường an toàn, lành mạnh, thân thiện và hỗ trợ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non về xây dựng văn hóa nhà trường.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn