Tiêu chí xếp hạng trung tâm giáo dục thường xuyên

Ngày hỏi:01/03/2017

Tiêu chí xếp hạng trung tâm giáo dục thường xuyên được quy định như thế nào? Tôi hiện đang nắm giữ một chức vụ lãnh đạo trong trung tâm giáo dục thường xuyên huyện ***. Nay vì một số vấn đề về lương, thưởng nên tôi muốn tìm hiểu về các quy định liên quan. Tôi gửi tới Ban biên tập Thư Ký Luật thắc mắc như trên. Tôi xin cảm ơn và mong sớm nhận được câu trả lời! Trần Thị Cẩm Tú, địa chỉ mail camtu678****@gmail.com

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tiêu chí xếp hạng trung tâm giáo dục thường xuyên được hướng dẫn tại Tiểu mục 1 Mục II Thông tư 48/2008/TT-BGDĐT hướng dẫn xếp hạng và thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo của trung tâm giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, theo đó:

   1. Tiêu chí xếp hạng

   Việc xếp hạng trung tâm giáo dục thường xuyên căn cứ theo các nhóm tiêu chí sau:

   a) Quy mô người học;

   b) Cơ cấu tổ chức và đội ngũ cán bộ, giáo viên;

   c) Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học;

   d) Chất lượng giáo dục, đào tạo và hiệu quả hoạt động.

   Tiêu chí cụ thể và bảng tính điểm được quy định tại Phụ lục I và Phụ lục II kèm theo Thông tư này.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về Tiêu chí xếp hạng trung tâm giáo dục thường xuyên, được quy định tại Thông tư 48/2008/TT-BGDĐT. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn