Tiêu chuẩn 1 trong việc đánh giá chất lượng chương trình đào tạo trình độ cao đẳng và trung cấp sư phạm

Ngày hỏi:19/02/2020

Xin hỏi tiêu chuẩn về Mục tiêu và chuẩn đầu ra trong việc đánh giá chất lượng chương trình đào tạo trình độ cao đẳng và trung cấp sư phạm được quy định như thế nào? Nêu ra căn cứ pháp lý và văn bản pháp luật mới nhất. Xin cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 5 Thông tư 02/2020/TT-BGDĐT (có hiệu lực từ ngày 23/3/2020) quy định Tiêu chuẩn 1: Mục tiêu và chuẩn đầu ra như sau:

   - Mục tiêu của chương trình đào tạo được xác định rõ ràng, phù hợp với sứ mạng và mục tiêu của trường, phù hợp với mục tiêu giáo dục nghề nghiệp được quy định tại Luật giáo dục nghề nghiệp, phù hợp với thực tiễn của địa phương.

   - Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo được xác định rõ ràng, phản ánh được mục tiêu của chương trình đào tạo, đáp ứng yêu cầu của Khung trình độ quốc gia Việt Nam, phù hợp với yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên.

   - Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo phản ánh được yêu cầu của các bên liên quan, yêu cầu đổi mới của giáo dục Việt Nam; được định kỳ rà soát, điều chỉnh và được công bố công khai.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn