Tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1 của trường trung học phổ thông

Ngày hỏi:20/06/2020

Cho hỏi đối với trường THPT thì cơ sở vật chất mức độ 1 được quy định thế nào? Nhờ tư vấn theo quy định mới nhất.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1 của trường trung học phổ thông
   (ảnh minh họa)
  • Theo Điều 19 Tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, TH, THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học Ban hành kèm theo Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT (có hiệu lực từ 11/07/2020) quy định về cơ sở vật chất mức độ 1 của trường trung học phổ thông như sau:

   Các trường trung học phổ thông đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1 bảo đảm các quy định tại Điều 18 của Quy định này và các quy định sau:

   - Khối phòng hành chính quản trị

   + Có phòng làm việc riêng cho Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng;

   + Phòng của các tổ chức Đảng, đoàn thể: bảo đảm có 01 phòng, trang bị đầy đủ các thiết bị theo quy định hiện hành;

   + Khu vệ sinh giáo viên: khu vệ sinh riêng cho mỗi tầng nhà, mỗi dãy phòng học.

   - Khối phòng học tập

   + Các phòng học bộ môn quy định tại điểm d, đ, e, g, h, i, k khoản 2 Điều 18 của Quy định này: đối với trường có quy mô từ 30 lớp trở lên, mỗi bộ môn có tối thiểu 02 phòng;

   + Phòng học bộ môn Khoa học xã hội: có tối thiểu 01 phòng.

   - Khối phòng hỗ trợ học tập

   Thư viện: có phòng đọc cho học sinh tối thiểu 45 chỗ, phòng đọc giáo viên tối thiểu 20 chỗ.

   - Khối phụ trợ

   + Phòng các tổ chuyên môn: có đủ số phòng tương ứng với số tổ chuyên môn;

   + Phòng nghỉ giáo viên: bố trí liền kề với khối phòng học tập, bảo đảm 10 lớp có 01 phòng;

   + Khu vệ sinh học sinh: khu vệ sinh riêng cho mỗi tầng nhà, mỗi dãy phòng học.

   - Khu sân chơi, bãi tập, thể dục thể thao

   Sân thể dục thể thao ngăn cách với các khối phòng chức năng bằng dải cây xanh cách ly, có khu vực tập thể dục thể thao có mái che.

   - Khối phục vụ sinh hoạt

   Nhà văn hóa (đối với trường có tổ chức nội trú): phục vụ các hoạt động văn hóa, văn nghệ; trang bị đầy đủ các thiết bị.

   - Các hạng mục công trình quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 Điều 18 của Quy định này và các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 Điều này được xây dựng kiên cố hoặc bán kiên cố. Tỷ lệ các công trình kiên cố không dưới 80%.

   - Mật độ sử dụng đất:

   + Diện tích xây dựng công trình: không quá 45%;

   + Diện tích sân vườn (cây xanh, sân chơi, sân thể dục thể thao): không dưới 30%;

   + Diện tích giao thông nội bộ: không dưới 25%.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn