Tiêu chuẩn của giảng viên Kiểm toán nhà nước

Ngày hỏi:30/03/2019

Tìm hiểu quy định của pháp luật về giảng viên Kiểm toán nhà nước. Có thắc mắc sau tôi mong nhận phản hồi. Cụ thể: Tiêu chuẩn của giảng viên Kiểm toán nhà nước được quy định như thế nào? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tiêu chuẩn của giảng viên Kiểm toán nhà nước
   (ảnh minh họa)
  • Tiêu chuẩn của giảng viên Kiểm toán nhà nước được quy định tại Điều 5 Quyết định 479/QĐ-KTNN năm 2019 quy định về giảng viên của Kiểm toán nhà nước, cụ thể như sau:

   - Tiêu chuẩn chung

   Giảng viên của Kiểm toán nhà nước phải đảm bảo đủ các tiêu chuẩn như sau:

   + Có lý lịch bản thân rõ ràng, phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

   + Có trình độ phù hợp với lĩnh vực chuyên môn và nội dung chuyên đề tham gia giảng dạy;

   + Có kinh nghiệm thực tiễn công tác trong Ngành từ 05 năm trở lên hoặc có kinh nghiệm nghiên cứu, giảng dạy từ 05 năm trở lên tại các cơ sở giáo dục đại học;

   + Có phương pháp sư phạm đáp ứng yêu cầu giảng dạy.

   - Tiêu chuẩn cụ thể đối với giảng viên cơ bản

   Ngoài các tiêu chuẩn chung, giảng viên cơ hữu của Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán phải đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại Điều 13 của Thông tư 01/2018/TT-BNV ngày 08/01/2018 của Bộ Nội vụ về Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn