Tiêu chuẩn của tiêu chí hoạt động đào tạo của trung tâm giáo dục nghề nghiệp

Ngày hỏi:21/07/2017

Tiêu chí hoạt động đào tào của trung tâm giáo dục nghề nghiệp cần phải đạt những tiêu chuẩn nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Anh Kiệt, hiện đang làm việc tại trung tâm hướng nghiệp và dạy nghề tình Hậu Giang. Tôi được biết vừa có văn bản mới quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp sắp có hiệu lực. Liên quan đến lĩnh vực này, tôi có câu hỏi muốn nhờ ban biên tâp tư vấn, cụ thể như sau: Theo quy định mới này thì đối với tiêu chí hoạt động đào tào của trung tâm giáo dục nghề nghiệp thì cần phải đáp ứng được những tiêu chuẩn nào? Văn bản này cụ thể là văn bản nào? Rất mong nhận được sự phản hồi, chân thành cảm ơn! (0943***).

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư 15/2017/TT-BLĐTBXH Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp (có hiệu lực ngày 24/07/2017) thì đối với tiêu chí Hoạt động đào tạo của trung tâm giáo dục nghề nghiệp phải đáp ứng những tiêu chuẩn sau:

   a) Tiêu chuẩn 1: Các nghề đào tạo của trung tâm được đăng ký theo giấy chứng nhận hoạt động giáo dục nghề nghiệp và đảm bảo các điều kiện tổ chức đào tạo theo quy định. Trung tâm ban hành chuẩn đầu ra của từng chương trình đào tạo và công bố công khai để người học và xã hội biết.

   b) Tiêu chuẩn 2: Trung tâm có hướng dẫn và thực hiện tuyển sinh theo quy định.

   c) Tiêu chuẩn 3: Xây dựng, phê duyệt kế hoạch, tiến độ đào tạo cho từng lớp, từng khóa học đảm bảo linh hoạt, phù hợp đối tượng người học, đặc điểm vùng, miền; thực hiện kế hoạch đào tạo, tiến độ đào tạo đã phê duyệt.

   d) Tiêu chuẩn 4: Các hoạt động đào tạo của trung tâm được thực hiện theo mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo đã được phê duyệt.

   đ) Tiêu chuẩn 5: Trung tâm thực hiện việc kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện và cấp chứng chỉ cho người học theo quy định đảm bảo nghiêm túc, khách quan.

   e) Tiêu chuẩn 6: Trung tâm triển khai đào tạo theo hướng đa dạng hóa các phương thức đào tạo đáp ứng nhu cầu người học, phù hợp với điều kiện của trung tâm; phối hợp với đơn vị sử dụng lao động trong hoạt động giảng dạy, học tập và thực hành, thực tập của người học.

   g) Tiêu chuẩn 7: Phương pháp đào tạo được thực hiện kết hợp rèn luyện năng lực thực hành với trang bị kiến thức chuyên môn; phát huy tính tích cực, tự giác, năng động, khả năng làm việc độc lập của người học, tổ chức làm việc theo nhóm.

   h) Tiêu chuẩn 8: Trung tâm tổ chức và thực hiện liên kết đào tạo theo quy định hiện hành. Hằng năm, trung tâm tổ chức lấy ý kiến người học, nhà giáo và cán bộ quản lý về việc thực hiện liên kết đào tạo và điều chỉnh nếu cần thiết.

   i) Tiêu chuẩn 9: Sổ sách, biểu mẫu quản lý đào tạo được lưu giữ và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

   Trên đây là những tư vấn về tiêu chuẩn của tiêu chí Hoạt động đào tạo của trung tâm giáo dục nghề nghiệp. Hi vọng rằng giải đáp trên sẽ giúp được nhiều cho quý độc giả. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn có thể tìm và tham khảo thêm tại Thông tư 15/2017/TT-BLĐTBXH.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn