Tiêu chuẩn đánh giá thể lực đối với Nữ từ 6 tuổi đến 20 tuổi là học sinh, sinh viên

Ngày hỏi:04/09/2019

Liên quan đến việc đánh giá thể lực cho học sinh, sinh viên Ban biên tập cho tôi hỏi tiêu chuẩn đánh giá thể lực đối với Nữ từ 6 tuổi đến 20 tuổi là học sinh, sinh viên được quy định ra sao? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tiêu chuẩn đánh giá thể lực đối với Nữ từ 6 tuổi đến 20 tuổi là học sinh, sinh viên quy định tại Điều 7 Quyết định 53/2008/QĐ-BGDĐT về việc đánh giá, xếp loại thể lực học sinh, sinh viên do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, cụ thể như sau:

   Tuổi

   Điểm

   Lực bóp tay thuận (kg)

   Nằm ngửa gập bụng (lần/30 giây)

   Bật xa tại chỗ (cm)

   Chạy 30m XPC (giây)

   Chạy con thoi 4 x 10m (giây)

   Chạy tùy sức 5 phút (m)

   6

   Tốt

   > 10,4

   > 6

   > 100

   < 7,50

   < 13,50

   > 700

   Đạt

   ≥ 8,3

   ≥ 3

   ≥ 95

   ≤ 8,50

   ≤ 14,50

   ≥ 600

   7

   Tốt

   > 12,2

   > 7

   > 124

   < 7,30

   < 13,40

   > 760

   Đạt

   ≥ 9,9

   ≥ 4

   ≥ 108

   ≤ 8,30

   ≤ 14,40

   ≥ 640

   8

   Tốt

   > 13,8

   > 8

   > 133

   < 7,00

   < 13,30

   > 770

   Đạt

   ≥ 11,3

   ≥ 5

   ≥ 118

   ≤ 8,00

   ≤ 14,30

   ≥ 670

   9

   Tốt

   > 15,5

   > 9

   > 142

   < 6,70

   < 13,20

   > 800

   Đạt

   ≥ 12,8

   ≥ 6

   ≥ 127

   ≤ 7,70

   ≤ 14,20

   ≥ 690

   10

   Tốt

   > 17,6

   > 10

   > 152

   < 6,60

   < 13,10

   > 810

   Đạt

   ≥ 14,7

   ≥ 7

   ≥ 136

   ≤ 7,60

   ≤ 14,10

   ≥ 700

   11

   Tốt

   > 20,6

   > 11

   > 155

   < 6,50

   < 13,00

   > 820

   Đạt

   ≥ 16,9

   ≥ 8

   ≥ 140

   ≤ 7,50

   ≤ 14.00

   ≥ 710

   12

   Tốt

   > 23,2

   > 12

   > 161

   < 6,40

   < 12,80

   > 830

   Đạt

   ≥ 19,3

   ≥ 9

   ≥ 144

   ≤ 7,40

   ≤ 13,80

   ≥ 730

   13

   Tốt

   > 25,8

   > 13

   > 162

   < 6,30

   < 12,70

   > 840

   Đạt

   ≥ 21,2

   ≥ 10

   ≥ 145

   ≤ 7,30

   ≤ 13,70

   ≥ 750

   14

   Tốt

   > 28,1

   > 14

   > 163

   < 6,20

   < 12,60

   > 850

   Đạt

   ≥ 23,5

   ≥ 11

   ≥ 146

   ≤ 7,20

   ≤ 13,60

   ≥ 770

   15

   Tốt

   > 28,5

   > 15

   > 164

   < 6,10

   < 12,40

   > 860

   Đạt

   ≥ 24,5

   ≥ 12

   ≥ 147

   ≤ 7,10

   ≤ 13,40

   ≥ 790

   16

   Tốt

   > 29,0

   > 16

   > 165

   < 6,00

   < 12,30

   > 890

   Đạt

   ≥ 26,0

   ≥ 13

   ≥ 148

   ≤ 7,00

   ≤ 13,30

   ≥ 810

   17

   Tốt

   > 30,3

   > 17

   > 166

   < 5,90

   < 12,20

   > 920

   Đạt

   ≥ 26,3

   ≥ 14

   ≥ 149

   ≤ 6,90

   ≤ 13,20

   ≥ 830

   18

   Tốt

   > 31,5

   > 18

   > 168

   < 5,80

   < 12,10

   > 930

   Đạt

   ≥ 26,5

   ≥ 15

   ≥ 151

   ≤ 6,80

   ≤ 13,10

   ≥ 850

   19

   Tốt

   > 31,6

   > 19

   > 169

   < 5,70

   < 12,00

   > 940

   Đạt

   ≥ 26,7

   ≥ 16

   ≥ 153

   ≤ 6,70

   ≤ 13,00

   ≥ 870

   20

   Tốt

   > 31,8

   > 20

   > 170

   < 5,60

   < 11,90

   > 950

   Đạt

   ≥ 26,9

   ≥ 17

   ≥ 155

   ≤ 6,60

   ≤ 12,90

   ≥ 890


   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn