Tiêu chuẩn Đội ngũ giảng viên và nhân viên tham gia chương trình đào tạo giáo viên trung học phổ thông trình độ đại học

Ngày hỏi:28/03/2017

Tiêu chuẩn Đội ngũ giảng viên và nhân viên tham gia chương trình đào tạo giáo viên trung học phổ thông trình độ đại học được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi có một thắc mắc mong được ban biên tập giúp đỡ. Tiêu chuẩn Đội ngũ giảng viên và nhân viên tham gia chương trình đào tạo giáo viên trung học phổ thông trình độ đại học được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! Minh Tuyết (tuyet****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tiêu chuẩn Đội ngũ giảng viên và nhân viên tham gia chương trình đào tạo giáo viên trung học phổ thông trình độ đại học được quy định tại Điều 6 Quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên trung học phổ thông trình độ đại học ban hành kèm theo Thông tư 49/2012/TT-BGDĐT như sau:

   1. Đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu về số lượng và cơ cấu chuyên môn

   a) Có đủ số lượng giảng viên để thực hiện nhiệm vụ đào tạo theo quy định.

   b) Đội ngũ giảng viên có chuyên môn phù hợp với yêu cầu đào tạo.

   c) Cơ cấu giảng viên phù hợp với cơ cấu chuyên môn và quy mô đào tạo.

   2. Đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu

   a) Đội ngũ giảng viên đạt trình độ chuẩn theo quy định.

   b) Đội ngũ giảng viên có năng lực chuyên môn và kỹ năng sư phạm đáp ứng được yêu cầu đào tạo của chương trình.

   c) Năng lực chuyên môn của đội ngũ giảng viên đáp ứng được yêu cầu nghiên cứu khoa học của chương trình.

   3. Đội ngũ giảng viên có phẩm chất đạo đức và có sức khỏe

   a) Đội ngũ giảng viên đạt tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị tư tưởng; được tham gia các lớp bồi dưỡng, học tập chính trị.

   b) Đội ngũ giảng viên đạt tiêu chuẩn về đạo đức nhà giáo.

   c) Đội ngũ giảng viên đạt tiêu chuẩn về sức khỏe để đảm nhiệm các công việc được giao.

   4. Giảng viên thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao

   a) Giảng viên thực hiện đầy đủ và có chất lượng chương trình đào tạo.

   b) Giảng viên tích cực tham gia xây dựng kế hoạch đào tạo, biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy của khoa, bộ môn.

   c) Hàng năm, giảng viên tham gia nghiên cứu khoa học theo quy định.

   5. Giảng viên được phân công giảng dạy hợp lý và được tạo điều kiện nâng cao trình độ

   a) Giảng viên được phân công giảng dạy đúng theo năng lực chuyên môn được đào tạo.

   b) Giảng viên được tạo điều kiện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

   c) Giảng viên được tạo điều kiện nâng cao trình độ chính trị, ngoại ngữ và tin học.

   6. Giảng viên được đảm bảo các quyền và lợi ích theo quy định của pháp luật

   a) Các chủ trương, chính sách về quyền và lợi ích liên quan đến hoạt động nghề nghiệp của giảng viên được phổ biến đầy đủ, kịp thời.

   b) Có những biện pháp cụ thể để đảm bảo quyền và lợi ích liên quan đến hoạt động nghề nghiệp của giảng viên.

   c) Việc xử lý các đơn thư khiếu nại về quyền và lợi ích của giảng viên được thực hiện đúng theo quy định.

   7. Giảng viên được định kỳ đánh giá năng lực và được tạo điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ

   a) Định kỳ tổ chức đánh giá về chất lượng giảng dạy của giảng viên trên cơ sở đánh giá của đồng nghiệp và của sinh viên.

   b) Có các biện pháp hỗ trợ, tạo điều kiện để giảng viên hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy.

   c) Giảng viên được hỗ trợ và tạo điều kiện trong việc hướng dẫn nghiên cứu khoa học và thực tập sư phạm.

   8. Có đội ngũ nhân viên đáp ứng yêu cầu đào tạo của chương trình

   a) Đội ngũ nhân viên đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu về phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

   b) Đội ngũ nhân viên được định kỳ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.

   c) Đội ngũ nhân viên thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao.

   Trên đây là quy định về Tiêu chuẩn Đội ngũ giảng viên và nhân viên tham gia chương trình đào tạo giáo viên trung học phổ thông trình độ đại học. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 49/2012/TT-BGDĐT .

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  • Điều 6 quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên trung học phổ thông trình độ đại học ban hành kèm theo Thông tư 49/2012/TT-BGDĐT Tải về
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn