Tiêu chuẩn giáo viên tham gia dạy học tại Trung tâm học tập cộng đồng

Ngày hỏi:03/07/2014
Một lớp tập huấn kỹ thuật vận hành bảo dưỡng sửa chữa máy nông nghiệp cho người lao động được tổ chức tại Trung tâm học tập cộng đồng xã Bình Định (Kiến Xương) GD&TĐ - Giáo viên từ các cấp tiểu học, THCS có thể sang giảng dạy tại Trung tâm học tập cộng đồng hay không? Tiêu chuẩn giáo viên tham gia giảng dạy tại Trung tâm học tập cộng đồng? Nguyễn Văn Ba - Tỉnh Thanh Hóa(nguyenvanbath@gmail.com)

  Nội dung này được Bộ Giáo dục và Đào tạo tư vấn như sau:

  • Trả lời: Theo Thông tư số 40/2010/TT-BGDĐT, ngày 30 tháng 12 năm 2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn, ban hành kèm theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo. Tại điều 25 đã được sửa đổi, bổ sung như sau:

   Thứ nhất: Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền cấp huyện về chủ trương, biện pháp phát triển các Trung tâm học tập cộng đồng; chủ trì phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện, lập kế hoạch hàng năm trình UBND huyện phê duyệt để các ngành chủ động hỗ trợ nguồn lực, cung cấp cơ hội học tập cho mọi người dân và tạo điều kiện thuận lợi cho các Trung tâm học tập cộng đồng hoạt động có hiệu quả, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

   Thứ hai: Chỉ đạo về nội dung và hình thức hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng; hỗ trợ các nguồn nhân lực; cử giáo viên tham gia công tác và giảng dạy tại Trung tâm học tập cộng đồng.

   Thứ ba: Tổ chức tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng.

   Thứ tư: Báo cáo định kỳ cho UBND cấp huyện và sở Giáo dục và Đào tạo về kết quả công tác quản lý và hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn.

   * Về giáo viên: Theo khoản 1 điều 19 Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn ban hành kèm theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Gáo dục và Đào tạo có quy định:

   Giáo viên tham gia giảng dạy tại trung tâm học tập cộng đồng bao gồm:

   a) Giáo viên được phòng giáo dục và đào tạo biệt phái để dạy chương trình xoá mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ, củng cố chất lượng phổ cập giáo dục;

   b) Báo cáo viên dạy các chuyên đề; các cộng tác viên, hướng dẫn viên và những người tình nguyện tham gia hướng dẫn học tập tại trung tâm học tập cộng đồng theo hợp đồng thoả thuận với giám đốc trung tâm.

   Sỹ Điền


  Nguồn:

  Báo Giáo dục & Thời đại
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn