Tiêu chuẩn Mục tiêu, chuẩn đầu ra, cơ cấu tổ chức, quản lý đào tạo và công tác đánh giá hoạt động đào tạo giáo viên trung học phổ thông trình độ đại học

Ngày hỏi:28/03/2017

Tiêu chuẩn Mục tiêu, chuẩn đầu ra, cơ cấu tổ chức, quản lý đào tạo và công tác đánh giá hoạt động đào tạo giáo viên trung học phổ thông trình độ đại học được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi có một thắc mắc mong được ban biên tập giúp đỡ. Tiêu chuẩn Mục tiêu, chuẩn đầu ra, cơ cấu tổ chức, quản lý đào tạo và công tác đánh giá hoạt động đào tạo giáo viên trung học phổ thông trình độ đại học được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! Hải Băng (bang****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tiêu chuẩn Mục tiêu, chuẩn đầu ra, cơ cấu tổ chức, quản lý đào tạo và công tác đánh giá hoạt động đào tạo giáo viên trung học phổ thông trình độ đại học được quy định tại Điều 4 Quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên trung học phổ thông trình độ đại học ban hành kèm theo Thông tư 49/2012/TT-BGDĐT như sau:

   1. Mục tiêu của chương trình đào tạo giáo viên trung học phổ thông trình độ đại học (sau đây gọi là chương trình) đáp ứng các quy định hiện hành và được định kỳ rà soát, bổ sung.

   a) Mục tiêu của chương trình đáp ứng mục tiêu giáo dục đại học theo quy định.

   b) Mục tiêu của chương trình đáp ứng mục tiêu đào tạo khối ngành sư phạm theo quy định.

   c) Mục tiêu của chương trình được định kỳ rà soát và điều chỉnh theo hướng cải tiến, nâng cao chất lượng.

   2. Chuẩn đầu ra của chương trình đáp ứng yêu cầu đào tạo giáo viên trung học phổ thông

   a) Nội dung chuẩn đầu ra thể hiện đầy đủ yêu cầu cần đạt được về phẩm chất đạo đức, kiến thức chuyên môn, kỹ năng sư phạm theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông.

   b) Nội dung chuẩn đầu ra phù hợp với yêu cầu đổi mới của giáo dục trung học phổ thông ở Việt Nam và hội nhập khu vực, quốc tế.

   c) Nội dung chuẩn đầu ra chuyển tải được mục tiêu, sứ mạng của nhà trường và thực tiễn địa phương.

   3. Tổ chức và quản lý đào tạo giáo viên trung học phổ thông có hiệu quả

   a) Có cơ cấu tổ chức hợp lý trong việc thực hiện chương trình.

   b) Thực hiện đào tạo và quản lý đào tạo có chất lượng và hiệu quả.

   c) Định kỳ tổng kết đánh giá và cải tiến cơ cấu tổ chức và quản lý trong việc thực hiện chương trình.

   4. Đội ngũ cán bộ quản lý đào tạo giáo viên trung học phổ thông đáp ứng yêu cầu.

   a) Đội ngũ cán bộ quản lý đáp ứng các tiêu chuẩn theo Điều lệ trường đại học và Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học tư thục đối với các trường đại học tư thục;

   b) Đội ngũ cán bộ quản lý được phân định trách nhiệm và quyền hạn rõ ràng;

   c) Định kỳ tổng kết đánh giá để nâng cao hiệu quả quản lý của đội ngũ cán bộ quản lý.

   5. Các hoạt động đào tạo giáo viên trung học phổ thông được định kỳ đánh giá để cải tiến nâng cao chất lượng

   a) Định kỳ triển khai đánh giá các hoạt động đào tạo.

   b) Có biện pháp giám sát thực hiện đánh giá định kỳ các hoạt động đào tạo.

   c) Có biện pháp cải tiến để nâng cao chất lượng các hoạt động đào tạo theo kết quả đánh giá.

   Trên đây là quy định về Tiêu chuẩn Mục tiêu, chuẩn đầu ra, cơ cấu tổ chức, quản lý đào tạo và công tác đánh giá hoạt động đào tạo giáo viên trung học phổ thông trình độ đại học. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 49/2012/TT-BGDĐT .

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn