Tiêu chuẩn tuyển dụng giáo viên tiếng anh tiểu học 2019

Ngày hỏi:06/03/2019

Xin cho tôi hỏi: Tôi là giáo viên dạy Tiếng Anh cấp Tiểu học. Vậy tôi cần đạt trình độ Ngoại Ngữ bậc 3 hay bậc 4 theo khung tham chiếu Châu Âu? Xin cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tiêu chuẩn tuyển dụng giáo viên tiếng anh tiểu học 2019
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Công văn 1240/BGDĐT-NGCBQLGD năm 2013 thì:

   Theo quy định tại điểm a của mục này, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể một số yêu cầu đối với người tham gia dự tuyển giáo viên Tiếng Anh dạy tiểu học như sau:

   - Có đủ năng lực ngôn ngữ bậc 4 đối với những người tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành Tiếng Anh, bậc 5 đối với những người tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tiếng Anh theo Đề án ngoại ngữ 2020;

   - Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm Tiếng Anh tiểu học do cơ sở đào tạo đã được Bộ GD&ĐT chỉ định cấp;

   - Đảm bảo về năng lực ngôn ngữ và năng lực sư phạm để giảng dạy Tiếng Anh ở tiểu học.

   Và theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 4 Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV thì:

   Đối với giáo viên dạy ngoại ngữ thì trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

   Theo thông tin Anh/Chị cung cấp thì Anh/Chị là giáo viên dạy tiếng Anh cấp tiểu học thì Anh/Chị phải có đủ năng lực ngôn ngữ bậc 4 nếu tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành Tiếng Anh, bậc 5 nếu tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tiếng Anh. Và ngoại ngữ thứ 2 của Anh/Chị phải đạt bậc 2 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

   Ban biên tập thông tin đến Anh/Chị!

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn