Tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp của giảng viên đại học?

Ngày hỏi:11/11/2020

Cho em hỏi, theo quy định mới nhất thì tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp của giảng viên tại cơ sở giáo dục đại học công lập được quy định như thế nào?

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp của giảng viên đại học?
   (ảnh minh họa)
  • Theo Điều 3 Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT (Có hiệu lực từ 12/12/2020) quy định về tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp như sau:

   - Tâm huyết với nghề, giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự nhà giáo; có tinh thần đoàn kết, tôn trọng và hợp tác với đồng nghiệp trong cuộc sống và trong công tác; có lòng nhân ái, bao dung, độ lượng, đối xử hòa nhã với sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh (sau đây gọi chung là người học); bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người học, đồng nghiệp và cộng đồng.

   - Tận tụy với công việc; thực hiện đúng nội quy, quy chế của cơ sở giáo dục đại học công lập và các quy định pháp luật của ngành.

   - Công bằng trong giảng dạy và giáo dục, đánh giá đúng thực chất năng lực của người học; thực hành tiết kiệm, chống bệnh thành tích, chống tham nhũng, lãng phí.

   - Các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp khác theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là nội dung về tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học công lập theo quy định mới.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn