Tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp của giáo viên trung học phổ thông

Ngày hỏi:09/12/2019

Cho mình hỏi: Theo quy định thì tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp của giáo viên trung học phổ thông bao gồm những tiêu chuẩn nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Những tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp của giáo viên trung học phổ thông bao gồm những tiêu chuẩn quy định tại Điều 3 Thông tư liên tịch 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, cụ thể như sau:

   - Có ý thức trau dồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; gương mẫu trước học sinh.

   - Thương yêu, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của học sinh; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp.

   - Các tiêu chuẩn đạo đức khác của giáo viên quy định tại Luật Giáo dục và Luật Viên chức.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn