Tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng I

Ngày hỏi:23/02/2021

Theo quy định mới thì tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng I như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 2 Điều 5 Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT quy định:

   Ngoài các tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp của giáo viên trung học cơ sở hạng II, giáo viên trung học cơ sở hạng I phải là tấm gương mẫu mực về đạo đức nhà giáo và vận động, hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo.

   Trên đây là tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng I.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn