Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành địa chính hạng II

Ngày hỏi:29/10/2019

Liên quan đến yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức ngành địa chính. Ban biên tập cho tôi hỏi: Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành địa chính hạng II bao gồm những tiêu chuẩn nào? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành địa chính hạng II
   (ảnh minh họa)
  • Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành địa chính hạng II quy định tại Khoản 3 Điều 4 Thông tư liên tịch 52/2015/TTLT-BTNMT-BNV, cụ thể như sau:

   - Nắm vững chiến lược phát triển lĩnh vực quản lý đất đai và pháp luật đất đai;

   - Có kiến thức chuyên môn về một trong các chuyên ngành liên quan đến đất đai;

   - Có khả năng phân tích, tổng hợp về tình hình kinh tế - xã hội, thông tin phát triển khoa học kỹ thuật liên quan đến công tác đất đai;

   - Có khả năng tổ chức triển khai công tác nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; xây dựng và tổ chức thực hiện phương án kinh tế-kỹ thuật về lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đo đạc địa chính, đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thống kê, kiểm kê đất đai, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất, điều tra đánh giá đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, định giá đất;

   - Tham gia ít nhất 01 (một) đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp bộ trở lên hoặc chủ trì 01 (một) đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở được nghiệm thu ở mức đạt trở lên.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Quản lý hồ sơ địa chính
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn