Tính phụ cấp thâm niên bằng tổng thời gian giảng dạy

Ngày hỏi:10/10/2012

Bà Phạm Thị Hải Ngọc đề nghị giải đáp cách tính phụ cấp thâm niên nhà giáo trong trường hợp bà có hai sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) tương ứng với 2 giai đoạn công tác. Bà Ngọc tốt nghiệp Đại học Sư phạm và tham gia giảng dạy ở tỉnh Nghệ An từ năm 1992 đến 1996. Từ năm 1996 đến nay, bà Ngọc công tác ở thành phố Hồ Chí Minh. Từ ngày 1/9/1992, bà Ngọc tham gia BHXH đầy đủ. Bà Ngọc có 2 sổ BHXH, sổ thứ nhất ghi thời gian đóng BHXH ở Nghệ An từ năm 1992 đến năm 1997, sổ thứ hai ghi đóng BHXH ở thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1996 cho đến nay. Vừa qua, khi tính thời gian hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo, bà Ngọc chỉ được tính từ ngày 1/9/1999. Bà Ngọc đề nghị cơ quan chức năng giải đáp cách tính phụ cấp thâm niên đối với trường hợp của bà.

  Nội dung này được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh thành phố Hồ Chí Minh tư vấn như sau:

  • Căn cứ Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ, Thông tư Liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, thì thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên được xác định bằng tổng thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng BHXH bắt buộc trong các cơ sở giáo dục công lập.

   Trường hợp bà Ngọc, việc căn cứ vào thời gian đóng BHXH được ghi trong sổ BHXH do cơ quan BHXH thành phố Hồ Chí Minh cấp, kể từ ngày 1/9/1996 đến nay, trừ thời gian thử việc, để tính thời gian hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo là đúng quy định.

   Ngày 15/8/2012, bà Ngọc nộp cho nhà trường 1 sổ BHXH khác có ghi thời gian giảng dạy đóng BHXH từ tháng 9/1992 đến tháng 6/1997 là 4 năm 10 tháng, do cơ quan BHXH huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An cấp, chốt sổ BHXH năm 2010. Như vậy, bà Ngọc có 2 sổ BHXH khác nhau, 1 sổ BHXH do cơ quan BHXH thành phố Hồ Chí Minh cấp và 1 sổ BHXH do cơ quan BHXH huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An cấp.

   Hiện nay, nhà trường đang đề nghị cơ quan BHXH quận 4, thành phố Hồ Chí Minh gộp 2 sổ BHXH thành 1 sổ BHXH. Sau khi bà Ngọc được gộp sổ BHXH thì nhà trường xét thời gian hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo theo quy định hiện hành.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn