Tính số tiết kiêm nhiệm cho giáo viên kiêm nhiệm thêm công tác Đảng, đoàn thể và các tổ chức

Ngày hỏi:17/03/2017

Thưa quý sở GD&ĐT lào Cai. Tôi muốn hỏi về chế độ tính tiết kiêm nhiệm thêm với giáo viên 1. Theo thông tư 28/2009/TT - BGDĐT Điều 8. Chế độ giảm định mức tiết dạy đối với giáoviên kiêm nhiệm các công việc chuyên môn 1. Giáo viên chủ nhiệm lớp ở cấp tiểu học được giảm 3tiết/tuần, ở cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông được giảm 4tiết/tuần. 2. Giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông dân tộcnội trú cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông được giảm 4 tiết/tuần.Giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường chuyên, trường bán trú được giảm 4 tiết/tuần.Giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật đượcgiảm 3 tiết/tuần. 3. Giáo viên kiêm phụ trách phòng học bộ môn được giảm3 tiết/môn/tuần. 4. Giáo viên kiêm nhiệm phụ trách công tác văn nghệ,thể dục toàn trường, phụ trách vườn trường, xưởng trường, phòng thiết bị, thưviện (nếu các công tác này chưa có cán bộ chuyên trách) được tính giảm từ 2 - 3tiết/tuần tùy khối lượng công việc và do hiệu trưởng quyết định. 5. Tổ trưởng bộ môn được giảm 3 tiết/tuần. Điều 9. Chế độ giảm định mức tiết dạy đối với giáoviên kiêm nhiệm công tác Đảng, đoàn thể và các tổ chức khác trong nhà trường 1. Giáo viên kiêm bí thư đảng bộ, bí thư chi bộ nhàtrường, chủ tịch công đoàn trường hạng I được giảm 4 tiết/tuần, các trường hạngkhác được giảm 3 tiết/tuần. 2. Giáo viên kiêm công tác bí thư đoàn, phó bí thưđoàn cấp trường được hưởng chế độ, chính sách theo Quyết định số 61/2005/QĐ-TTgngày 24 tháng 3 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối vớicán bộ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyênnghiệp, dạy nghề và trung học phổ thông. 3. Giáo viên kiêm chủ tịch hội đồng trường, thư ký hộiđồng trường được giảm 2 tiết/tuần. 4. Giáo viên kiêm trưởng ban thanh tra nhân dân trườnghọc được giảm 2tiết/tuần. 5. Để đảm bảo chất lượng giảng dạy và chất lượng côngtác, mỗi giáo viên không làm kiêm nhiệm quá 2 chức vụ và được hưởng chế độ giảmđịnh mức tiết dạy của chức vụ có số tiết giảm cao nhất. 2. Theo CV 6120/BGDĐT-NGCBQLGD ra ngày 24/09/2010 thì 2. Về chế độ kiêm nhiệm công tác Đảng,đoàn thể và các tổ chức khác a) Về công tác Đảng, đoàn thể và các tổ chức khác (chức vụ) Đối với các chức vụ của tổ chức chính trị, chính trị - xã hộihoạt động trong tr­ường phổ thông, nếu không được nêu trong Điều 9 thì không thực hiện chế độ giảm định mức tiết dạy, nhưng được thực hiện theo Điều lệ của tổ chức chính trị, chính trị - xã hội (nếu có). b) Quy định tại khoản 5 Điều 9 chỉ áp dụng cho các khoản 1, 2, 3 vàkhoản 4, không áp dụng đối với Điều 8. Ví dụ cụ thể: Nếu giáo viên A vừa chủ nhiệm (tính 4 tiết) vừa làm tổ trưởng chuyên môn (tính 3 tiết) thì có được tính là 7 tiết không. Tức là nếu giáo viên A theo phân công nhiệm vụ giảng dạy 13 tiết, kèm theo kiêm nhiệm là giáo viên chủ nhiệm và tổ trưởng chuyên môn thì được tính là 17 tiết hay 20 tiết? Hoặc nếu giáo viên B theo phân công giảng dạy 14 tiết, kèm theo kiêm nhiệm tổ trưởng chuyên môn (tính 3 tiết) và chủ tịch công đoàn (tính 3 tiết) thì được tính là 17 tiết hay 20 tiết.

  Nội dung này được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai tư vấn như sau:

  • Trường hợp 1: Nếu giáo viên A vừa chủ nhiệm (tính 4 tiết) vừa làm tổ trưởng chuyên môn (tính 3 tiết), thì giáo viên A đã kiêm nhiệm thêm 02 công việc chuyên môn được giảm định mức tiết dạy là 4+3 = 7 tiết/tuần. Như vậy, nếu giáo viên A theo phân công nhiệm vụ giảng dạy 13 tiết kèm theo kiêm nhiệm là giáo viên chủ nhiệm và tổ trưởng chuyên môn thì được tính là 20 tiết/tuần.
   Trường hợp 2: Nếu giáo viên B theo phân công giảng dạy 14 tiết, kèm theo kiêm nhiệm tổ trưởng chuyên môn (tính 3 tiết) và chủ tịch công đoàn (tính 3 tiết) thì được tính là 20 tiết.
   Trong trường hợp này, giáo viên B kiêm nhiệm tổ trưởng chuyên môn nên được giảm định mức tiết dạy 3 tiết/tuần (theo Điều 8 Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT) và kiêm nhiệm Chủ tịch công đoàn (kiêm nhiệm thêm 1 chức vụ của công tác Đảng, đoàn thể) nên được giảm định mức tiết dạy 3 tiết/tuần (theo Điều 9 Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT).


  Nguồn:

  CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LÀO CAI
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn