Tính thời gian hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo

Ngày hỏi:05/12/2014
Ông Trần Thanh Hà ký hợp đồng giảng dạy tại trường THCS công lập từ tháng 10/2009, hưởng 100% lương bậc 1, hệ số 2,10, đóng BHXH bắt buộc. Tháng 12/2012, ông Hà có quyết định tuyển dụng chính thức vào biên chế ngạch giáo viên trung học cơ sở, được miễn tập sự, hưởng 100% lương bậc 1, hệ số 2,10. Tháng 10/2013, ông Hà nhận quyết định nâng lương lên bậc 2, hệ số 2,41. Tính từ tháng 10/2009 đến tháng 10/2014 ông Hà đã có đủ 5 năm giảng dạy, nên ông đề nghị được hưởng phụ cấp thâm niên từ tháng 10/2014. Nhưng theo đơn vị trả lời ông phải trừ 12 tháng tập sự, đến 10/2015 mới đủ điều kiện hưởng phụ cấp thâm niên 5%. Ông Hà hỏi, đơn vị trả lời như vậy có đúng không?
  • Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội trả lời ông Hà như sau:

   Trường hợp được miễn tập sự khi tuyển dụng viên chức

   Theo Điều 10 Thông tư số 15/2012/TT-BNV, người trúng tuyển viên chức (trước đây gọi là biên chế chính thức) được miễn thực hiện chế độ tập sự khi có đủ các điều kiện sau:

   - Đã có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc trong ngành, lĩnh vực cần tuyển từ đủ 12 tháng trở lên;

   - Trong thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc (trong ngành, lĩnh vực cần tuyển từ đủ 12 tháng trở lên) đã làm những công việc chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng.

   Người được tuyển dụng đã có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc, nếu không có đủ các điều kiện quy định nêu trên thì phải thực hiện chế độ tập sự.

   Trường hợp ông Trần Thanh Hà phản ánh là ông đã hợp đồng giảng dạy ở trường trung học cơ sở từ tháng 10/2009 được hưởng 100% lương của hệ số 2,10. Do ông Hà không nêu rõ đã đóng BHXH bắt buộc từ thời điểm nào, nhưng nếu tính đến tháng 12/2012 ông Hà đã đóng BHXH bắt buộc từ đủ 12 tháng trở lên khi làm giáo viên trung học cơ sở theo hợp đồng, phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng (biên chế chính thức) là giáo viên trung học cơ sở thì ông Hà thuộc trường hợp được miễn thực hiện chế độ tập sự theo quy định tại khoản 1, Điều 10 Thông tư số 15/2012/TT-BNV.

   Như vậy, tháng 12/2012, cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định tuyển dụng chính thức, bổ nhiệm ông Hà vào ngạch giáo viên trung học cơ sở (mã ngạch 15a.202) và được miễn thực hiện chế độ tập sự là đúng quy định.

   Về chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo

   Theo hướng dẫn tại điểm a, điểm đ khoản 1 và khoản 3 Điều 2 Thông tư liên bộ số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH, thì thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo là thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng BHXH bắt buộc trong các cơ sở giáo dục công lập, không bao gồm thời gian tập sự, thử việc hoặc thời gian hợp đồng làm việc lần đầu.

   Nhà giáo có thời gian giảng dạy, giáo dục đủ 5 năm (60 tháng) thì được tính hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ năm thứ sáu trở đi, mỗi năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 1%.

   Trường hợp ông Trần Thanh Hà không phải trừ thời gian tập sự do được miễn thực hiện chế độ tập sự khi tuyển dụng (biên chế) chính thức vào viên chức, nhưng ông có được hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% từ thời điểm tháng 10/2014 hay không thì còn phải phụ thuộc vào các điều kiện sau đây:

   - Tính đến tháng 10/2014, thời gian giảng dạy có đóng BHXH bắt buộc của ông Hà trong trường trung học cơ sở công lập có đủ 5 năm (60 tháng) hay chưa?

   - Hợp đồng giảng dạy đã giao kết vào thời điểm tháng 10/2009 có ghi thời gian thử việc hay không?

   Nếu tính đến tháng 10/2014, thời gian giảng dạy có đóng BHXH bắt buộc của ông Hà trong trường trung học cơ sở công lập chưa đủ 5 năm (60 tháng) hoặc hợp đồng giảng dạy giao kết tháng 10/2009 có ghi thời gian thử việc (phải trừ thời gian thử việc), thì ông chưa đủ điều kiện hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo vào thời điểm tháng 10/2014.

   Luật sư Trần Văn Toàn

   Theo Cổng thông tin Điện tử Chính phủ


  Nguồn:

  Báo Giáo dục & Thời đại
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Phụ cấp thâm niên nhà giáo
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn