Tổ phó tổ chuyên môn trường THCS do ai bổ nhiệm?

Ngày hỏi:05/08/2021

Tổ phó tổ chuyên môn ở trường THCS do ai bổ nhiệm? Nhờ tư vấn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tổ phó tổ chuyên môn trường THCS do ai bổ nhiệm?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Khoản 1 Điều 14 Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT có quy định về tổ chuyên môn như sau:

   Cán bộ quản lý, giáo viên, viên chức làm công tác thư viện, thiết bị giáo dục, cán bộ làm công tác tư vấn cho học sinh của nhà trường được tổ chức thành các tổ chuyên môn. Tổ chuyên môn có tổ trưởng, nếu có từ 07 thành viên trở lên thì có tổ phó. Tổ trưởng, tổ phó tổ chuyên môn do hiệu trưởng bổ nhiệm, chịu sự quản lý, chỉ đạo của hiệu trưởng.

   Như vậy, theo quy định này thì tổ trưởng, tổ phó tổ chuyên môn do hiệu trưởng bổ nhiệm. Cho nên tổ phó tổ chuyên môn ở trường THCS sẽ do Hiệu trưởng trường quyết định bổ nhiệm.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn