Tốt nghiệp bao lâu thì nhà trường có trách nhiệm cấp bằng cho sinh viên?

Ngày hỏi:10/09/2019

Chúng em đã tốt nghiệp trường cao đẳng đến nay gần 3 tháng rồi nhưng vẫn chưa được trường cấp bằng, chỉ hẹn hết lần này tới lần khác, và tới giờ thì im lìm không hẹn nữa, chúng em phải làm gì.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 1 Điều 19 Thông tư 19/2015/TT-BGDĐT quy định về thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ như sau:

   "1. Thẩm quyền cấp văn bằng được quy định như sau:
   ...
   c) Bằng tốt nghiệp đại học do hiệu trưởng trường đại học, giám đốc học viện được phép đào tạo trình độ đại học cấp;

   d) Bằng thạc sĩ do hiệu trưởng trường đại học, giám đốc học viện được phép đào tạo trình độ thạc sĩ cấp;

   đ) Bằng tiến sĩ do hiệu trưởng trường đại học, giám đốc học viện, viện trưởng viện nghiên cứu khoa học được phép đào tạo trình độ tiến sĩ cấp;

   Theo quy định tại Điều 21 Thông tư 19/2015/TT-BGDĐT về thời hạn cấp văn bằng, chứng chỉ như sau:

   1. Người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 19 của Quy chế này có trách nhiệm cấp văn bằng cho người học trong thời hạn sau:

   a) 75 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông;

   b) 30 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp đại học;

   c) 30 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ;

   d) 30 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận học vị tiến sĩ và cấp bằng tiến sĩ.

   Như vậy, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp cao đẳng thì nhà trường có trách nhiệm phải cấp văn bằng cho người học.

   Theo như bạn trình bày là bạn đã tốt nghiệp gần 3 tháng rồi nhưng nhà trường vẫn chưa cấp bằng cho bạn là không đúng quy định. Trường hợp này bạn phải làm đơn khiếu nại gửi trực tiếp lên Hiệu trưởng nhà trường để sớm được giải quyết và cấp bằng cho bạn.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Thời hạn cấp bằng đại học
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn