Tốt nghiệp cao học có phải đáp ứng điều kiện về ngoại ngữ?

Ngày hỏi:29/10/2019

Theo quy định thì để được tốt nghiệp thạc sĩ, người học có phải đáp ứng điều kiện về ngoại ngữ đầu ra không? Mong sớm nhận phản hồi. 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 2 Điều 27 Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT, có quy định:

   Điều kiện bảo vệ luận văn:

   - Học viên hoàn thành chương trình đào tạo, có điểm trung bình chung các học phần trong chư­ơng trình đào tạo đạt từ 5,5 trở lên (theo thang điểm 10) hoặc điểm C trở lên (theo thang điểm chữ);

   - Đạt trình độ ngoại ngữ do thủ trưởng cơ sở đào tạo quy định theo đề nghị của hội đồng khoa học đào tạo nhưng tối thiểu phải từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (Phụ lục II);

   - Có đơn xin bảo vệ và cam đoan danh dự về kết quả nghiên cứu trung thực, đồng thời phải có ý kiến xác nhận của người hướng dẫn là luận văn đạt các yêu cầu theo quy định tại Khoản 2, Điều 26 quy chế này;

   - Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự và không trong thời gian bị kỷ luật đình chỉ học tập;

   - Không bị tố cáo theo quy định của pháp luật về nội dung khoa học trong luận văn.

   => Để tốt nghiệp thạc sĩ thì người học bắt buộc phải bảo vệ luận văn tốt nghiệp của mình. Để được bảo vệ luận văn tốt nghiệp người học phải đạt trình độ ngoại ngữ theo quy định tối thiểu bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc. Vậy nên để được tốt nghiệp thạc sĩ thì phải đáp ứng điều kiện về ngoại ngữ.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT