Trả lời về việc hỗ trợ học sinh là con hộ nghèo đi học

Ngày hỏi:26/12/2011

Theo phản ánh của ông Đặng Minh Hà (TP. Hải Phòng), hiện còn nhiều học sinh là con hộ nghèo ở các xã thuộc Chương trình 135 giai đoạn II của huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ đi học theo Quyết định số 112/2007/QĐ-TTg ngày 20/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Hà đề nghị cơ quan chức năng xem xét, có biện pháp giải quyết để bảo đảm quyền lợi cho số học sinh này.

  Nội dung này được Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái tư vấn như sau:

  • Triển khai thực hiện Quyết định 112/2007/QĐ-TTg hỗ trợ học sinh con hộ nghèo đi học tại tỉnh Yên Bái, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành khẩn trương phân bổ vốn cho các huyện ngay sau khi nhận được thông báo cấp vốn của Trung ương, để kịp thời chi trả cho học sinh thuộc đối tượng thụ hưởng.

   Riêng năm học 2010-2011 nhu cầu kinh phí hỗ trợ kết thúc năm học 2010-2011 là 30.948,6 triệu đồng, kinh phí được Trung ương thông báo là 20.947 triệu đồng.

   Ngày 18/5/2011 tỉnh Yên Bái đã cấp đủ theo nhu cầu cho 4 huyện, thị xã là huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Trấn Yên và Thị xã Nghĩa Lộ.

   Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh còn thiếu hơn 10.001,6 tỷ đồng vốn hỗ trợ học sinh là con hộ nghèo đi học đến hết tháng 5/2011 theo Quyết định 101/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại 4 huyện.

   Đối với số vốn thiếu này tỉnh Yên Bái đã tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng Ủy ban Dân tộc, đề nghị cấp tiếp để kịp thời hoàn thành việc chi trả cho học sinh thuộc đối tượng thụ hưởng hỗ trợ theo quy định.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn