Trách nhiệm của bộ, cơ quan ngang bộ trong việc nâng chuẩn trình độ đào tạo giáo viên

Ngày hỏi:25/07/2020

Theo quy định mới thì trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc nâng chuẩn trình độ đào tạo giáo viên như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 14 Nghị định 71/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 18/08/2020) quy định trách nhiệm của bộ, cơ quan ngang bộ trong việc nâng chuẩn trình độ đào tạo giáo viên, cụ thể như sau:

   1. Theo chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các địa phương về việc rà soát, bố trí, sắp xếp giáo viên và biên chế giao cho ngành Giáo dục; chế độ, chính sách; thực hiện công tác truyền thông nhằm tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị và các giáo viên thực hiện có kết quả lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên.

   2. Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo quy định.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn