Trách nhiệm của Bộ Công thương trong Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho viên chức đến 2030

Ngày hỏi:28/11/2019

Cho tôi hỏi theo quy định mới được Thủ tướng Chính phủ ban hành về thực hiện Chương trình học tập ngoại ngữ cho viên chức, công chức đến 2030, thì Bộ Công thương có trách nhiệm gì?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Tiết 1 Mục VI Điều 1 Quyết định 1659/QĐ-TTg năm 2019 quy định trách nhiệm của Bộ Công thương trong Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức gia đoạn 2019 - 2030 như sau:

   - Xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Đề án trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao và theo quy định của pháp luật.

   - Tổ chức rà soát, hoàn thiện các quy định cụ thể về tiêu chuẩn trình độ ngoại ngữ đối với cán bộ, công chức, viên chức theo thẩm quyền quản lý.

   - Nghiên cứu, đề xuất các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ chuyên ngành cho cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu thực thi nhiệm vụ và yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ theo ngành, lĩnh vực.

   - Bảo đảm bố trí kinh phí, huy động các nguồn lực để triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án.

   - Tổ chức kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết kết quả thực hiện Đề án của bộ, ngành, địa phương, đơn vị, định kỳ báo cáo Bộ Nội vụ.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn