Trách nhiệm của cơ sở giáo dục đại học trong việc đảm bảo chất lượng giáo dục đại học được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:30/11/2016

Trách nhiệm của cơ sở giáo dục đại học trong việc đảm bảo chất lượng giáo dục đại học được quy định như thế nào? Và được quy định cụ thể ở đâu? Xin chào Ban biên tập, tôi tên là Trần Thanh Lam (email: lam***@gmail.com, ở Hà Nội). Vừa qua, tôi có xem kỳ họp chất vấn của đaị biểu Quốc hội về lĩnh vực giáo dục. Tôi thấy vấn đề đảm bảo chất lượng giáo dục đại học rất được quan tâm. Vậy pháp luật quy định trách nhiệm của cơ sở giáo dục đại học trong việc này ra sao? Xin Ban biên tập tư vấn giúp, chân thành cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm của cơ sở giáo dục đại học trong việc đảm bảo chất lượng giáo dục đại học đã được quy định cụ thể tại Điều 50 Luật Giáo dục đại học 2012.

   Theo đó, trách nhiệm của cơ sở giáo dục đại học trong việc đảm bảo chất lượng giáo dục đại học được quy định như sau:

   1. Thành lập tổ chức chuyên trách về bảo đảm chất lượng giáo dục đại học.

   2. Xây dựng và thực hiện kế hoạch bảo đảm chất lượng giáo dục đại học.

   3. Tự đánh giá, cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo; định kỳ đăng ký kiểm định chương trình đào tạo và kiểm định cơ sở giáo dục đại học.

   4. Duy trì và phát triển các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo, gồm:

   a) Đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý, nhân viên;

   b) Chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy, học tập;

   c) Phòng học, phòng làm việc, thư viện, hệ thống công nghệ thông tin, phòng thí nghiệm, cơ sở thực hành, ký túc xá và các cơ sở dịch vụ khác;

   d) Nguồn lực tài chính.

   5. Công bố công khai các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo, kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học, kết quả đánh giá và kiểm định chất lượng trên trang thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của cơ sở giáo dục đại học và phương tiện thông tin đại chúng.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về trách nhiệm của cơ sở giáo dục đại học trong việc đảm bảo chất lượng giáo dục đại học. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Luật Giáo dục đại học 2012.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn