Trách nhiệm của cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông về việc bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục

Ngày hỏi:15/02/2020

Ban biên tập cho tôi hỏi. Theo quy định của pháp luật hiện hành thì cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông có trách nhiệm gì trong việc bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 17 Thông tư 19/2019/TT-BGDĐT, có quy định:

   - Hướng dẫn giáo viên, cán bộ quản lý xây dựng kế hoạch BDTX; xây dựng kế hoạch BDTX giáo viên, cán bộ quản lý và tổ chức triển khai kế hoạch BDTX.

   - Tổng hợp và báo cáo công tác thực hiện kế hoạch BDTX của giáo viên, cán bộ quản lý, vào tháng 6 hằng năm (ngay sau khi năm học kết thúc), theo phân cấp quản lý và theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

   - Thực hiện chế độ, chính sách đối với giáo viên, cán bộ quản lý tham gia BDTX theo quy định.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Quản lý giáo dục
  Cơ sở giáo dục mầm non
  Bồi dưỡng giáo viên
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn